T.C.
KARAPINARİCRA DAİRESİ
2023/109 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/109 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, SARIYALAK Mevkii, - Ada, 776 Parsel, Ulaşımı, Konumu: ...
Adresi : Işıklar Mahallesi Adresindedir. Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü : 42.500 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında tarım öneri sahasına, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmayan sahaya isabet etmektedir
Kıymeti : 566.666,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, KIYTAÇ KAYA Mevkii, - Ada, 832 Parsel, Ulaşımı, Konumu ...
Adresi : Işıklar Mahallesi Adresindedir. Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü : 88.508 m2
Arsa Payı : 7083/21250
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında tarım öneri sahasına, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmayan sahaya isabet etmektedir.
Kıymeti : 590.025,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02010116