Gündem 1:Fevzipaşa Mahallesi 1736 ada 11 noluparselüzerinde kum ocağı yapılması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem   2:2021 yılı ücret tarifesihususu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna Havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem   3: BeldedenveKöylerdenmahalleyedönüşenmahallelerinkırsalyerleşimalanı olarak belirlenmesi hususu görüşülerek İmar Komisyonuna Havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem  4: Adaletmahallesi M31D01C1C paftasında imar planı değişikliğihususu görüşülerek İmar Komisyonuna Havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem 5:Zafer mahallesi 117 ada 1 parsel de imar planı değişikliğihususu görüşülerek İmar Komisyonuna Havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem  6:Adalet Mahallesi 299 ada 57 noluparselüzerineyapılacakolansosyaltesisiçinprotokolyapmaküzere Belediye Başkanına yetki verilmesihususugörüşelerek Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem  7: Apak mahallesi 335 ada 26 parselveHacı İsa Mahallesi 574 ada 16 parseldeki belediye hissesinin satışı hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Şubat ayı Meclis Toplantısı birinci bileşimin kapanması ve ikinci birleşimin 15.05 de tekrar toplanılarak Plan Bütçe Komisyonunun kararı oy birliği ile kabul edildi.
Şubay ayı Meclis Toplantısı ikinci bileşimi kapanması oy birliği ile kabul edildi.