Kırım Kongo Kanamalı  Ateşi (Kkka) Kırım Kongo Kanamalı  Ateşi (Kkka)


Dünya Kanser Günü; yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık günü ile sınırlı kalmayarak daha sonraki günlerde de sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanyadır.
En sık görülen kanser türleri sırası ile meme, akciğer, kalınbağırsak, prostat, mide olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kanser türleri ülkemizde de ilk sıralarda yer almaktadır.Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre daha fazladır. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır.Kanserleri önleme yolunda kişilere şu risk faktörlerinden kaçınma çağrısında bulunulmaktadır: 
"    Sigaravedumansıztütünürünlerini de içerentütünkullanımı
"    Fazlakiloluveyaobezolmak
"    Düşükmeyvevesebzealımınıiçerensağlıksızbeslenme
"    Fizikselaktiviteeksikliği
"    Alkolkullanımı
"    Cinselyollabulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu
"    Hepatitveyadiğerkanserojenenfeksiyonlaramaruziyet
"    İyonlaştırıcıveultraviyoleradyasyonmaruziyeti
"    Kentselhavakirliliği
"    Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekân dumanı
Ülkemizde DSÖ önerileri doğrultusunda 2008 yılından itibaren kayıt, önleme, tarama ve tedavi çalışmalarını bir arada barındıran Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında; meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için, toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir.
Ülke genelinde kanser taramaları; Birinci Basamak ve 2.-3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında, Toplum tabanlı ve fırsatçı taramalar şeklinde yapılmaktadır.  
Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile de tarama hizmetiverilmektedir.
Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programında,
Meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir.
Rahim ağzı kanseri taraması; 30- 65 yaş arası  kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA  testi ile yapılmaktadır.
Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmakta, 10 yıl da birde kolonoskopi önerilmektedir.
Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır.
Bakanlık olarak benimsediğimiz "4 Şubat Dünya Kanser Günü" farkındalık mesajımız "Kanserden korunmak herkesin hakkıdır. Siz de kanserden korunmak  ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için; Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak hizmet veren  Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)'ne başvurabilirsiniz". 
 

Editör: Himmet Türkmen