“2022-TR01-KA122-SCH-000076835” numaralı ve “21. Yüzyıl Becerileri için İnovatif Eğitim ve Dijital Öğretim” isimli projesi kapsamında 08-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplam 10 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan iki farklı grup Romanya’daki iki farklı okula “Kısa dönemli öğrenci hareketliliği faaliyetini gerçekleştirdi. Okul Müdürü Ünal CESUR : “Bu hareketlilikte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ders ziyaretleriyle eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları yerinde gördüler ve katıldıkları workshoplarla yeni yöntem ve teknikleri birebir tecrübe ettiler. Hem eğitim anlamında hem dilsel-kültürel anlamda projemizin amaç ve hedeflerine yönelik birikim ve tecrübelerle yurda döndüler. Aynı zamanda bu hafta içinde okulumuzdaki Erasmus proje grubundaki diğer öğrenciler de sanal hareketlilik yaparak bazı derslere katıldılar.

Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi.