Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


"    Süt üreten tarımsal işletmeler (101-1)
"    Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler (101-2)
"    Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler (101-3)
"    Yumurta üreten tarımsal işletmeler (101-4)
"    Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-1)
"    Kırmızı Et ve Et Ürünlerininİşlenmesi ve Pazarlanması (103-2)
"    Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-3)
"    Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-4)
"    Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-5)

Bu "Başvuru Çağrı İlanı" kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirlerinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.