Büyük Fikir Adamı Ziya Gökalp'in Vefatının 92. Yıl dönümü münasebeti ile...

'' Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise,

fikrimin babası Ziya Gökalp'tir.''

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Türk düşünce, fikir, ilim, tarih, kültür, dil, edebiyat ... gibi sayısız alana katkı yapmış, bir büyük Türk mütefekkiri, münevveri, aydını ve dava adamıdır Ziya Gökalp. Türk Toplumunun zorlu günlerinde fikirleriyle, kalemiyle, bedeniyle Türk insanı, Türk devleti için çalışmış yaptığı büyük işlerle  tarihte adını sıkça söz ettiren büyük bir şahsiyettir Ziya Gökalp. Özellikle Cumhuriyet Dönemi Türk Toplumunda dönemin söylem ve eylemlerine fikirleriyle yön vermiş, döneme ışık tutmuş ve fikirleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük işler başarmasına katkı sunmuştur Ziya Gökalp.

Gökalp, bir sosyolog olarak Türk toplumunu iyi analiz etmiş, Türk toplumunun sıkıntılı zamanlarında, Osmanlı Devletinin dağılma döneminde ortaya koyduğu millileşme, yenileşme gibi fikirleriyle ve milli şuur fikrini ayakta tutmaya çalışan söylem ve eylemleriyle  başta Atatük olmak üzere birçok kişiyi etkilemiş ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda da fikri mimarı olmuştur.  Fikirleriyle Türk Devletinin kuruluşuna vesile olan, Türk milletinin adeta kaderini değiştiren Gökalp,  Türkiye Cumhuriyetinin kurucu kadrosunu etkilemiş ve yeni kurulan Türk Devletinin hemen hemen her kademesinde onun fikirlerine yer verilmiştir.

''Türkiye Cumhuriyeti Devleti , Milli Devleti prensibiyle kurulmuştur. Bu noktda cumhuriyetimizin temelleri atılırken Ziya Gökalp'in fikirleri önemli bir çıkış noktasını  teşkil etmiştir. '' '' Ziya Gökalp ortak dil, din, kültür çizgisinde ''Türklük ve Vatanseverlik'' tanımlarıyla, tarihle geleceği ortak bir değer olarak  birleştiren bir toplum modelini sunmuştur.  Onun bu modeli 1923 sonrasında ulus-devlet inşasında önemli bir etkiye sahip olmuştur. Gökalp, Batıdaki ulus-devlet modeli bağlamında, Türkçülüğü kültür temeli üzerinden tanımlamıştır. Türk kimliği ve İslam ilişkisi, Türkçülük ve kozmopolit değerler, Osmanlı Mirası Ziya Gökalp'in işlediği konular arasındadır. '' Devlet ve toplum modeli üzerinde sayısız çalışma yapmış eserlerini yirmiye yakın kitapta toplamıştır.   Bu bağlamda yeni kurulan Türk Devleti Türkiye Cumhuriyeti'ninde kurulma aşamasında detaylı ve sistemli çalışmalarıyla büyük katkılar sunup düşünceleri hemen her alana aksetmiştir.

Milli mefkure ışığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türk fikir, siyaset, tarih, edebiyat, kültür, dil ve ilim hayatını  Ziya Gökalp'siz düşünmek bir hüsran olacaktır. Onun Türk toplumu, toplum bilimleri, kültür, devlet ve toplum modelleri, Türk dili ve edebiyatı, tarihi vb. alanlardaki çalışmaları ve çabaları bugün adeta bir bayrak gibi ufkumuzda dalgalanmaktadır.

Ziya Gökalp sadece yaşadığı dönemin insanını etkileyen bir fikir adamı değil, fikirlerini çağlara yayan, fikirleriyle kendinden sonraki nesilleride aydınlatan bir Türk münevveri, bir aydın, bir dava adamıdır.  Ziya Gökalp'i Türk fikir, ilim, edebiyat, kültür, tarih ve kısaca Türk toplumuna sunduğu sayısız hizmetten ötürü minnetle yadediyoruz. Fikirleriyle başta Türkün son bağımsız devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere Türk insanına ışık olmuş bu  büyük şahsiyeti yine onun fikirleri ışığında saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun...

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol