Öne Çıkanlar  Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor Öğrenciler Tiyatro ile Sıfır Atık Öğrendiler (TOBB)78.Genel Kurul Toplantısı Elektronik Ortamda Gerçekleştirildi Bakanı Kurum Karapınarlı Hemşerileriyle Buluştu

Bu haber kez okundu.

KURU DÖNEM BESLEMESİNİN ÖNEMİ

Kuru dönemin önemini anlayabilmek için bu dönemde hayvanlardaki fizyolojik değişimleri ve kuru dönemde yapılan rasyon uygulamalarının hayvanlarımızın verim ve sağlık durumlarını nasıl etkilediğini incelememiz faydalı olacaktır.  Bu dönem uzun bir süre boyunca sağılan süt sığırı için meme dokusunun dinlenmesi ve kendisini yeni sağım dönemine hazırlaması için önemlidir. Bunun yanında kuru dönem olarak adlandırdığımız bu iki aylık dönemde ana karnındaki buzağının gelişiminin çok önemli bir kısmı tamamlanır. Örneğin doğum ağırlığı 40 kg olan bir buzağı yaklaşık 25 kg’lık canlı ağırlık kazancını kuru dönemde gerçekleştirir (canlı ağırlığın %60’ı). Bu sebeple ana karnındaki buzağının sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve doğması için kurudaki hayvanların doğru beslenmeleri gerekir.

Kuru dönemde uygulanan besleme programları sağmal dönemde hayvanların süt verimi ve sağlığı üzerine önemli etkiler yapmaktadır. Doğum sonrası gözlenen sağlık ve verim problemlerinin bir kısmı bu dönemde yapılan hatalar nedeniyle oluşmaktadır. Dolayısı ile bu dönemde yapılacak doğru besleme programları ile doğum sonrası gözlenen bazı hastalıkları önlemek mümkün olacaktır. Kuru dönemde yapılan besleme hataları doğum sonrasında gözlenebilen süt humması (doğum felci, hipokalsemi), sonun atılamaması (retentio), rahim iltihabı (metritis), ketozis (şeker hastalığı) gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Doğum sonrası gözlenen hastalıklar dışında kuru dönemde hayvanların aşırı kilo alması nedeniyle güç doğumlarda oluşabilmektedir.

Kuru dönem boyunca hayvanların aşırı yağlanmasına neden olacak şekilde enerjice zengin besleme doğum sonrasında ketozis , karaciğer yağlanması ve buna bağlı karaciğer fonksiyon kayıplarına neden olabildiği için sakınılması gereken bir durumdur. Sağmalların aşırı kilolu oluşu sonun atılamaması ve döl tutma sorunlarına da yol açabildiği için kuru dönemde hayvanların aşırı yağlandırılması doğum sonrası döl tutma sorunlarına yol açabilecektir. Kuru dönemde hayvanların enerjice zengin tahıl, tahıl yan ürünleri, yağ içeriği yüksek küspeler gibi kaynaklarca yoğun rasyonlar ile beslenmeleri aşırı kilo alımına yol açacağı için tavsiye edilmez. Yine bu dönemde hayvanlarda aşırı kilo artışına neden olabileceği için besi yemlerinin kullanılması da uygun değildir. Hayvanlara uygulanan rasyonu bir bütün olarak düşündüğümüzde kaliteli mısır silajları da canlı ağırlık artışına ciddi düzeyde katkıda bulunabileceği için kullanımları kısıtlandırılmalı ve rasyonda kullanılan diğer kaynakların cins ve miktarlarına göre uygun miktarlarda hayvanlara yedirilmelidir. Bu dönemde ilerleyen gebelik nedeniyle işkembe hacminin azalmasını da göz önünde bulundurduğumuzda kuru dönemde hayvan başına 8-10 kg’dan fazla mısır silajı tükettirilmemesi önerilir. Kuru dönemde hayvanların zayıf kalmaları ve doğuma düşük bir canlı ağırlık ile girmeleri de istenmeyen bir durumdur. Kuru döneme giren hayvanların canlı ağırlık ve kondisyonları doğrultusunda bir miktar kilo almaları istenir fakat bunun aşırı olması yukarıda bahsettiğimiz sorunlara yol açması nedeniyle arzu edilmez. Kuru döneme girerken hayvanların kilolu olması durumunda ise bu dönemde hayvanlara canlı ağırlık kazandırmayacak şekilde bir rasyon tükettirilmesi uygun olacaktır.

Doğum sonrası gözlenen hastalıkların başında gelen süt humması’da (doğum felci) kuru dönemde yapılan besleme hatalarına bağlı olarak oluşabilmektedir. Kuru dönemde kalsiyumdan zengin rasyonlar ile besleme doğum sonrası süt humması oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle kuru dönem boyunca kuru yonca gibi kalsiyum içeriği zengin yem kaynaklarının kullanılması uygun değildir. Kuru yoncanın özellikle doğumdan önceki son bir ay içinde tükettirilmemesi faydalı olacaktır. Süt humması oluşum riski kuru dönemde anyonik karakterde rasyonların tükettirilmesi ile en düşük düzeye indirilebilir. Bu amaçla ŞAH FORCE adlı ürünümüzden faydalanabilirsiniz. ŞAH FORCE  en az ikinci buzağısına gebe olan yüksek süt verimli hayvanlarda doğum sonrası gözlenebilen süt hummasına karşı kullanılan özel bir Günyem  ürünüdür. Yüksek süt verimli hayvanların tamamında kullanılması tavsiye edilir, özellikle geçmiş yıllarda bu hastalığı geçiren hayvanlarda  kullanılması faydalı olacaktır. Kuru dönemde anyonik rasyonlar (Şah Force) ile besleme doğum sonrası yem tüketimi ve süt verimini de olumlu yönde etkilemektedir. Süt humması başlı başına önemli bir hastalık olmakla beraber diğer hastalıklara da zemin hazırlaması bakımından önemlidir. Süt humması geçiren bir hayvanda son atamama, rahim iltihabı (metritis), mastitis ve ketozis’te gözlenebilir. Süt humması geçiren bir sağmal o sağım dönemi boyunca önemli düzeyde süt verim kaybına da uğramaktadır. Süt humması doğum sonrası kandaki kalsiyum seviyesinin ani olarak düşmesi sonucu oluşan bir hastalıktır fakat kandaki kalsiyum düşüşü hayvanı hareketsiz yatıracak kadar ciddi boyutta olmadan da bazı sorunlara yol açabilir. İşletmelerimizde karşılaştığımız son atamama ve buna bağlı olarak oluşabilen rahim iltihabı olguları ile abomasum deplasmanlarının (şirdenin yer değiştirmesi) bir kısmı bu şekilde oluşmaktadır. Bu nedenle kuru dönemde anyonik rasyonlar (ŞAH FORCE) ile besleme bahsi geçen sorunların görülme riskini azaltması ve bunlara bağlı olarak oluşacak sağlık sorunlarının ve süt verim kayıplarının önüne geçmesi bakımından önemlidir.

Kuru döneme özgü rasyon programlarının uygulanabilmesi için kuruya çıkarılan hayvanların sağmallardan ayrı beslenmelerine fırsat sağlayacak şekilde bir düzen oluşturulması şarttır. Kuru dönemde mutlaka kuru dönem yemleri ile besleme yapılmalıdır. Daha önceden değindiğimiz gibi bu dönemde besi yemlerinin kullanılması uygun değildir. Yine kuru dönem boyunca süt yemlerinin kullanılması da hatalı olacaktır, süt yemleri ham protein ve enerji düzeyleri itibariyle uygun bir tercih olamazlar. Kuru dönem boyunca verilecek kuru dönem yeminin miktarı işletmede bulunan kaba yem cinsi ve kalitesi ile kuruya çıkarılan hayvanın vücut kondisyonuna bağlıdır.  

Bu dönemde kullanacağınız  ŞAH FORCE ile kuruya çıkarılan hayvanlarınızın tüm besin madde ihtiyaçları karşılandığı gibi uygun rasyon programları ile kullanıldığında doğum sonrası gözlenebilecek beslemeye bağlı oluşan hastalıkların görülme riski de en aza indirilmiş olacaktır. Önerilen doğrultuda kullanıldığında kuru dönem yemlerimiz güç doğum problemlerinin önlenmesine, sağlıklı buzağılar elde edilmesine, doğum sonrası sonun kolay atılmasına, metabolik hastalıkların en az düzeye indirilmesine, sağmallardan maksimum düzeyde süt verimi alınmasına katkıda bulunur.

 Doğuma yakın dönemde ineklere aşırı kalsiyum ve potasyum içeren yemler yedirilmesi klinik ya da gizli hipokalsemiye yol açar.

• Hipokalsemi (süt humması) meydana geldiğinde belirtileri açık olduğundan teşhisi ve tedavisi kolayca yapılabilir.

• Gizli hipokalseminin fark edilmesi zordur ve hayvanlarda verim kaybı ve bir çok metabolik hastalığa yol açar.

• İyi bir kuru dönem beslemesi yükse süt ve döl verimini etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

• Kuru dönemin son 2-3 haftası yüksek kalsiyum ve potasyum düzeyleri nedeniyle ineklere yonca, fiğ, tırfıl gibi baklagiller kaba yemlerinin yedirilmesi sakıncalıdır.

• Yağlanmayı önlemek için mısır silajı günde 7-8 kg’ dan fazla yedirilmemelidir.

• Gebeliğin son 2-3 haftası buzağı ana karnında büyük yer kaplayarak işkembe hacmini azaltır. Bu nedenle pancar posası ve diğer fazla sulu yemlerin bu dönemde yedirilmemesi gerekir.

• Yağlanarak kuru döneme girmiş ineklerde doğuma 1-2 hafta kala ketozis ve karaciğer yağlanması gibi hastalıklara karşı önlem oluşturulmasında yarar vardır.

NEDEN ŞAH FORCE

• ŞAH FORCE  Kuru Dönem Yemi doğuma 2-3 hafta başlanarak yedirilen özel bir kuru dönem yemidir.

• Rasyonda Katyon-Anyon dengesini düzenleyerek hipokalsemiyi önler.

• Mineral içeriği meme ödemini önleyecek şekilde düzenlenmiştir.

• ŞAH FORCE Kuru dönem Yemi yedirilen ineklerde doğumdan sonra yem tüketimi daha hızlı artar.

• İneklerin doğumdan sonra daha yüksek pik verimine ulaşmalarını sağlar

• ŞAH FORCE  Kuru dönem Yemi Doğum sonrası sık görülen süt humması, ketozis, karaciğer yağlanması, metrit, son atamama,mastitis gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

KULLANILIŞI

• Kuru dönemin son 3 haftasına gelindiğinde normal  dönem yemi kesilerek aynı miktarda ŞAH FORCE  kuru dönem yemine geçilir.

• ŞAH FORCE Kuru Dönem Yemi her gün 0.5 kg artırılarak günlük olarak ineğin 100 kg canlı ağırlığına 1 kg düşecek miktara ulaşılır.

• Doğuma kadar ulaşılan bu miktarda yedirilmeye devam edilir.

• Bu konuda firmamız teknik sorumlularına danışılması yararlı olacaktır                                                                                    

         GÜNYEM YEM FABRİKASI GENEL MÜDÜR     

          ZİRAAT MÜHENDİSİ  AHMET MELİH BAYIR  

HABER MERKEZİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol