2021/2022 kampanya döneminde Fabrikamızda Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesinin Hizmet Alımı İle Çalıştırılması hizmet alımı işi,  T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
Niteliği, türü ve miktarı: 210.000 ton (1.000Kg’lık), 20.000 ton (40Kg’lık) toplam 230.000 ton (tahmini) yaş pancar posasının paketlenmesi, depolama alanına taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi işidir.

İşin süresi: Fabrikamızın 2021/2022  pancar  kampanya dönemi

 İhalenin
  a) Yapılacağı yer:     Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
  b) Tarihi ve saati :     29/ 07/2021 Perşembe günü,  saat 14:00  ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN