Toprak Mahsulleri Ofisinin Hayvan Üreticilerine 2022 Ekim ayı arpa satışı başlamıştır. Talimat gereğince başvurular sadece hayvan yetiştiricileri birlikleri ve kooperatifler üzerinden yapılacak olup, Ziraat Odalarına herhangi bir başvuru yapılmayacaktır. 
Aylık fiili tüketim miktarı 250 ton'un altında olan tüm besici ve yetiştiriciler üretici örgütleri (birlikler/kooperatifler) vasıtasıyla başvuru yapacaktır.
Bireysel Başvurular kabul edilmeyecektir. Bir üretici sadece bir üretici örgütü üzerinden başvuru yapabilecektir.
Üretici Örgütü üyeliği olmayan besici-yetiştiricilerde üretici örgütleri üzerinden başvuru yapabilecektir.
Başvuru için güncel hayvan işletme tescil belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile üretici birliklerine başvuru yapılabilecektir.
Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında ; Büyükbaş (erkek) hayvan başına günde 4 kğ,küçükbaş hayvan başına ise günde 600 gr hesabı üzerinden aylık tüketim miktarı bulunacaktır.
Başvurular 17/24 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Bir kg Arpa satış bedeli 5,25 TL dir.