1 NO'LU TAŞINMAZIN

Bayramda Uzun Yolculuğa Çıkacaklar: Dikkat! Bayramda Uzun Yolculuğa Çıkacaklar: Dikkat!

Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, BESCİ Mahalle/Köy, BESCİ Mevkii, 0 Ada, 1027 Parsel, Konya İli Emirgazi İlç ...
Adresi : Konya/ Emirgazi 0 Ada 1027 Parsel Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü : 54.500 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Söz konusu taşınmaz 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım öneri sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 817.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.