Yaklaşık 400.000 dekar mısır ekimi yapılan Karapınar ilçemizde mısır tane nemlerinin genelde yüksek olduğu ve %20-30 arasında değiştiğini söyleyen Prof.Dr Süleyman Soylu bölgede mısır hasatının 15 Ekim sonrası hızlanacağını söyledi. Şekerpancarı ekim alanlarında erken sökümlerin devam ettiğini söyleyen  Prof Dr  Soylu, şeker oranlarının %15'ler dolayında çıktığını önümüzdeki günlerde sökümün geçikmesi ile şeker oranlarının da artacağı ve hasatın yoğunlaşacağını söyledi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner Oda olarak sürekli sahada çiftçilerimizle birlikte olduklarını ve sorunları ile ilgilendiklerini söyledi.

Çiftçiler Ziraat odasının tarlalarda yaptıkları incelemelerin yerinde olduğunu kaydederek, Oda yönetimine teşekkür ettiler.