Yenilenebilir enerji  kaynaklarının en önemlilerinden biri olan güneş enerjisinin ülkemiz ve ilçemizdeki mevcut durumunu, gelecekle ilgili planlanan projeleri ve Selçuk Üniversitesi’nin bu kapsamdaki

çalışmalarını öğrenmek için bu alanda önemli bir uzman olan Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar  Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Celalettin BAKIR ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

     

Yeşilpınar Gazetesi: Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları içinde en çok önem atfedilen enerji türü olduğunu görüyoruz. Girizgâh niteliğinde konuya şöyle başlayalım, ülkemizin ve Karapınar’ın Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Mevcut durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?              

Öğr. Gör: Celaleddin Bakır: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının son hızla arttığı ülkemizde özellikle güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi oldukça popüler bir duruma gelmiştir. Rüzgâr enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları hem kaynağın her bölgeye kurulamaması hem de büyük yatırım maliyetleri gerektirmesi sebebi ile sadece belli yatırımcılara hitap etmektedir. Güneş enerjisi, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı olarak herkesin rahatlıkla ulaşabildiği, ihtiyacı doğrultusunda sistemler tesis edebildiği bir yapı olduğu için küçük büyük tüm yatırımcılara hitap edebilmiştir. Bu durum güneş enerjisine olan cazibeyi arttırmış ve hızlı bir yükseliş eğilimine girmesini sağlamıştır.

Ülkemizin Mayıs-2020 itibari ile elektrik santrali kurulu gücü kapasitesi yaklaşık 92 GW seviyelerine gelmiştir. Bu kapasitenin 6,15 GW lık bölümünü Güneş Enerjisi santralleri oluşturmaktadır. Bu kapasite her geçen gün artmaya devam etmektedir.

Güncel mevzuatlara bakıldığında 12 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ile birlikte elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi amaçlanmıştır. Tüketimi olan her bir tesisin güneş enerjisi sistemleri ile desteklenmesi ve tüketicilerin elektrik fatura bedellerini gerek düşürerek gerekse sıfırlayarak tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile çevre dostu bir yatırıma geçmelerinin önü açılmıştır.

Güncel duruma bakıldığında tüketim tesisi olan ciddi sayıda yatırımcı, bu kârlı yatırımı hayata geçirmek için birbirleri ile yarışır hale gelmiştir. Yatırımların kârlı hale gelmesini sağlayan en önemli hususların başında ise ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli bakımdan oldukça verimli bir bölgede yer almasıdır. Karapınar bölgesi de bu potansiyelin merkezinde yer almaktadır.

Y. G: Bu çalışmanın Karapınar için çok önemli olacağı muhakkak. Peki, Karapınar’da kurulacak olan 1 GW gücünde ki Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Öğr. Gör: Celaleddin Bakır: Karapınar, hem enerji potansiyelinin yüksek oluşu hem de büyük arazilere sahip olması güneş enerjisinden elektrik üretim santrallerinin kurulması için mükemmel bir lokasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan Karapınar’ınYEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) ilan edilmesinin ardından Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ilk 5 büyük projesi içinde yer alan 1 GW gücünde ki Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Karapınar sınırları içerisinde kurulmaya başlanmıştır.  Yaklaşık 27 milyon m2 alana kurulacak tesiste yaklaşık 3 milyon adedin üzerindeFotovoltaik Güneş modülü, 1000 adet inverter, 100.000 ton çelik konstrüksiyon, 26 milyon metre kablo kullanılması planlanmaktadır.

Kurulacak olan bu tesis ile yaklaşık 1 milyon evin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Projeye konu GES tesisi Konya ili Karapınar ilçesinde tesis edilecektir. Projeye ait koordinat ve görseller aşağıda belirtilmiştir.

Toplam Alan      : 27,19 km2

Rakım                   : 995 m

Yerleşim              : 370 48’ 59” N - 330 36’ 3” E

Y.G: Enerji kaynakları ile ilgili sizlerin çalışmalarını da öğrenmek isteriz. Son olarak Meslek Yüksekokulunuzda bulunan Elektrik ve Enerji bölümünden ve faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Öğr. Gör: Celaleddin Bakır: Böyle büyük bir potansiyele sahip Karapınar bölgesinde 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektrik ve Enerji Bölümü, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır. 2. Dönem mezunlarını veren bölümümüz her sene kontenjanlarını doldurarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Bölümde, alanlarında son derece tecrübeli öğretim elemanları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm çeşitleri hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde çeşitli santrallere teknik geziler düzenlenmekte, yenilenebilir enerji laboratuvarında deneysel eğitimler verilmekte, bilgisayar laboratuvarımızda .cad tabanlı çizim programları ile projeler hazırlanmaktadır.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında maliyeti tamamen özel sektörden karşılanarak okul bina çatısına 3,3 kWp / 3 kWe gücünde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim sistemi güncel yönetmelikler kapsamında tamamlanmış ve TEDAŞ geçici kabulü yapılarak devreye alınmıştır. Okulumuzun elektrik tüketiminin bir kısmı bu sistemden karşılanmaya başlanmıştır. Bu sistem ile birlikte öğrencilerimiz reel uygulama aşamalarını da yerinde takip etme imkânı bulmuştur. Her yıl bu süreçler öğrencilere yeniden anlatılarak ve yerinde pratik uygulama yapılarak eğitim süreçleri devam ettirilmektedir.

Güncel yönetmelikler, teknolojiler ve uygulamalar ışığında öğrencilerimize hem bilgi aşılamak hem de iş ahlakı kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.  Bu sayede öğrencilerimizin gelişen teknolojiler karşısında geride kalmadan iş hayatlarında başarılı olmalarının önü açılmaktadır.

Y.G: Ülkemiz ve ilçemiz yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili vermiş olduğunuz bilgiler için okuyucularımız adına teşekkür ederiz. Alanla ilgili oldukça faydalı bilgiler edindik. Üniversite’deki çok değerli çalışmalarınızdan dolayı da ayrıca kutlarız. Yeşilpınar Gazetesi olarak, gelecek dönemde bu alanla ilgili ilçemize, bölgemize ve ülkemize faydalı olacak önemli atılımların yapılmasını temenni ederiz. Sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Öğr. Gör: Celaleddin Bakır:           Ben teşekkür ederim. Muhteşem doğal güzelliklere sahip ilçemizin, tamamen çevre dostu bir enerji türü olan Güneş Enerjisine gereken ilgiyi göstermesi, çevreci bir bakış açısının kazanılması, enerjinin verimli kullanılması gibi alanlarda üniversitemizin her daim ilçe halkının yanında olduğunu belirtir, saygılar sunarım.