rostat erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Kalınbağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin altında yerleşmiştir.İdrar yolunu çepeçevre sarar.Sağlıklı prostat bezi gençlerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir.Yaşlanma ile birlikte büyüme eğilimindedir.Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu prostat kanseri gelişebilir.Erkeklerde ileri yaşlarda görülen en sık kanser türlerindendir.                                                                                                 

Nedenleri:Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir.-Yaş ilerledikçe risk artar.- Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski daha yüksektir. - Beslenme alışkanlıkları (doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin,sebze meyveden fakir bir diyet)prostat kanseri riskini artırabilir.

Belirtileri:Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe aşağıdaki bazı şikayetlere yol açabilir:

-Sık idrara çıkma,gece idrara kalkma,kesik kesik idrar yapmak,zor idrar yapmak,ağrılı idrar yapmak,kanlı idrar ve kanlı meni dir.

Bu şikayetlerinizin olması prostat kanseri olduğunuzu göstermez ama bir ipucu olabilir.Bu yakınmalardan birisi varsa lütfen üroloji hekiminize başvurun.

Tedavi:                                                                                                                                                              Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Aktif izlem prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi(radyoterapi)erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya kemoterapi diğer evrelerde gerekli görülebilir.

Korunma:Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları prostat kanseri riskini azaltabilir. Bunun yanında birinci derece akrabalarınız arasında prostat kanseri görülen varsa siz de risk altındasınız.40 yaşınızdan itibaren düzenli olarak üroloji hekiminize giderek muayene olun.

DR.MEHMET AKİF AKYURT

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ