Günümüzde dünya nüfusunu doyuran altı temel tahıldan biri mısırdır. Dünyada ve ülkemizde 1960’ların sonundan günümüze kadar mısır üretim miktarı her geçen yıl üzerine koyarak ilerlemiştir. Mısırın kullanım yelpazesinin geniş olmasının da bu üretim artışında büyük payı vardır.2019/2020 üretim sezonunda dünya genelinde toplam 192 milyon hektar alana mısır ekilmiştir. Dünya ekiliş alanları incelendiğinde; ABD, Çin ve Brezilya’nın önemli role sahip oldukları görülmektedir. Çin %22, ABD %18, Brezilya %10, Hindistan %5 ve Avrupa Birliği ülkeleri %5’lik pay ile ilk beşte yer almaktadır. Toplamda 1,124 milyar ton mısır hasat edilmiştir. Dünya mısır üretimi ve tüketimi son 5 piyasa yılında 1,1 milyar tonluk seviyesini korumaktadır. Giderek artan hayvansal üretime bağlı yemlik kullanımının yanısıra biyo yakıt başta olmak üzere endüstriyel kullanımındaki artışı ile ortaya çıkan yüksek talep sonucunda önümüzdeki yıllarda da bu seviyesini koruyacağı düşünülmektedir.

Talep miktarı, ekiliş alanı, rekolte ve iklimsel şartlar mısır fiyatlarında önemli bir role sahiptir. İklimsel koşulların normalden farklı olması ya da rekoltenin beklentinin altında kalması fiyatları arttırırken, arzın fazla olması durumu da fiyatları düşürmektedir. 2017/2018 sezonundan bu yana dünya genelinde mısır arz miktarı artmasına rağmen yıllık bazda dünya genelindeki en yüksek, en düşük ve ortalama mısır fiyatları yükselişini sürdürmektedir. Bu noktada yükselişin ana etmenlerinden ilki artan kuraklık endişeleridir. (Dünyanın en büyük mısır ihracatçısı olanAmerika Birleşik Devletleri’nde yağmurların ve olumsuz hava koşullarının mısıra zarar verebileceğine yönelik endişeler, 2019 Haziran ayında mısır fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. 2019 Haziran ayında tonu 195 doları bulan mısır, son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır). Bunun yanı sıra dünya genelinde artan mısır talebinin de mısır fiyatlarında yükselmesinde etkisi bulunmaktadır(2017/2018 üretim sezonuna göre geçtiğimiz üretim sezonunda dünya genelinde mısır talep miktarı yaklaşık 40 milyon ton artış göstermiştir).

Ülkemiz açısından bakacak olursak Türkiye İstatistik Kurumu’nun son yayınladığı verilere göre Türkiye genelinde toplam 37,716 milyon hektar tarım alanı bulunmaktadır. Bu alanında yaklaşık %50’sitahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi için kullanılabilmektedir.10,772 milyon hektar alan tahıl üretimi için ekilmiştir. Toplamda 34,401 milyon ton tahıl üretimi gerçekleşmiştir. Bu istatistiklerin içerisinden mısıra mercek tutacak olursak son verilere göre ülkemizde 6,338 milyon hektar alan mısır ekiminde değerlendirilmiştir. Dekar başına ortalama 939 kilo ürün ortalaması yakalanmış (Dekar başına en fazla verimliliğe sahip tarım ürünü olma özelliğini de korumaya devam etmiştir) ve toplamda 6 milyon ton mısır elde edilmiştir.

Bu noktada Konya’nın ve Karapınar’ın önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Ülke genelinde mısır ekim alanında ve mısır üretim miktarında en büyük paya Konya sahiptir (Üretim alanının %18’i,üretim miktarının ise %19’u Konya tarafından gerçekleştirilmektedir).

Her geçen yıl hem mısır ekim alanını hem mısır verimliliği hem de üretim miktarını artırmamıza rağmen hala yurtiçi talebi karşılayacak seviyeye ulaşmış değiliz. Ancak her geçen yıl tarım alanlarına yönelik sulama projelerinin aşama kaydetmesiyle ve hem tarım ürünlerine yönelik hem de tarım alanlarına yönelik gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıylaistenilen noktaya ulaşılacaktır.

Öğr. Gör. Onur ÇAYAN

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü