Taşınmazların satışı ve kiralaması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.
ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıntılı Bilgi için TIKLAYIN