Konya Karapınar'da 92 adet taşınmaz ihaleyle satılacak

 Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN