Konya İl, Karapınar İlçe, 150 Ada, 20 Parsel, HASANOBA Mahalle/Köy, Arazinin Vasfı : Dava konusu parsel 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3.maddesinin (e)bendine göre; Mutlak Tarım arazisidir.
Toprak Yapısı : Toprak kumlu ? tınlı bir yapıdadır. Toprak Hafif bünyeli yapıda olup, su tutma kapasitesi düşüktür Organik madde miktarı düşüktür.
Sulama Durumu : Tarlada Sulu tarım yapıldığı gözlemlenmiştir. Parsel Sulu Tarım arazisidir.
Topoğrafik Yapı : Tarla hafif engelli biryapıda olup, her türlü Tarımsal mekanizasyona uygundur. Arazide toprak işlemesi yapılmaktadır.
Parselin Konumu : Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Parsel Karapınar ilçe merkezine yaklaşık 33 km mesafededir.
Parselin Fiili Durumu : Parselin hali hazır durumda sürülü vaziyette olduğu tespit edilmiştir. tarla üzerinde mütemmim cüz bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 68.721,31 m2 muhammen bedeli : 481.049,17 TL olup, Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A KARAPINAR / KONYA Adresinde  26/07/2021 günü saat : 11:20 satışı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN