Konya İl, Karapınar İlçe, 2005 Ada, 4 Parsel, REŞADİYE Mahalle/Köy, SEKİZLİ Mevkii, Dava konusu parsel 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3.maddesinin (e)bendine göre; Mutlak Tarım arazisidir. Toprak kumlu ? tınlı bir yapıdadır. Toprak hafif bünyeli yapıda olup, su tutma kapasitesi düşüktür. Organik madde miktarı düşüktür. Tarlada sulu tarım yapıldığı gözlemlenmiştir. Tarla Sulu Tarım arazisidir. Tarla düz bir yapıda olup, her türlü Tarımsal mekanizasyona uygundur. Parselin hali hazır durumda sürülü vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Tarla üzerinde Mütemmim cüz bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 37.900,00 m2 Muhammen bedeli: 265.300,00 TL olup 22/11/2021 günü Saat : 10.00’da Karapınar Belediyesi Düğün Salonu - Fatih Mah. Zencefil Sok. No:19/A - KARAPINAR / KONYA Adresinde satışı yapılacaktır. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için
TIKLAYIN