Buna göre 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi %26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi %22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise %25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.
 

Kırmızı et üretimi ve değişim oranları, 2021, 2022


Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığı görüldü.


Kırmızı et üretim miktarı, 2013-2022

Kırmızı et üretiminin 2022 yılında %71,8'ini sığır eti, %22,3'ünü koyun eti, %5,3'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.


Kırmızı et üretiminin hayvan türlerine göre dağılımı, 2022

AÇIKLAMALAR
 

Kırmızı et üretim tahminleri için "Kasaplık Güç Oranı" yöntemi kullanılmıştır. Bir hayvan popülasyonunda bir yıl içerisinde et üretimi amacıyla kesilen hayvanların yılın başındaki hayvan sayısına oranı "Kasaplık Güç Oranı (KGO)" olarak tanımlanmaktadır. KGO hesaplaması için ihtiyaç duyulan demografik oranlar (doğuran oranı, canlı doğan oranı, kesim çağına kadar yaşama gücü ve yaşlılarda ölüm oranı), TÜİK tarafından örnekleme yoluyla seçilen 40 binden fazla tarımsal işletmeye 2020 yılından itibaren uygulanan Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan (TİHA) elde edilmiştir. Dönem başı ve dönem sonu hayvan sayılarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından derlenen ve TÜİK tarafından yayımlanan İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) kaynaklı veriler esas alınmıştır.

Sonuç olarak KGO yöntemiyle hesaplanan iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı ile ithalattan kesilen hayvan sayısı toplamı, ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılmak suretiyle kırmızı et üretim tahmini yapılmıştır. Karkas ağırlık bilgisi TÜİK tarafından mezbahalara yönelik aylık olarak gerçekleştirilen Kesimhane İstatistikleri Araştırması'ndan elde edilmiştir.