Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi, 2022 yılı sağlıkta kalite standartlarının sağlık kurumlarında karşılanma düzeyinin belirlendiği denetimlerde kalitesini ve başarısını kanıtladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem A. Gürgan ve Diş Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Karataş, Sağlık Bakanlığı denetim uzmanları tarafından yapılan değerlendirme hakkında açıklama yaptılar. NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi’nin kalite ve başarısının asla tesadüf olmadığının haklı gururunu yaşadıklarını belirten açıklamada, “Hastane olarak temel hedefimiz insanlara erişimi kolay, nitelikli, etkili ve kaliteli sağlık hizmetlerini belirli standartlar içinde sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda 2021 yılında Sağlıkta Kalite Sistemine yönelik çalışmalar başlatılmış ve öncelikle kalite çalışmalarının temel taşları olan kalite standartları ve kalite değerlendirmelerine ilişkin süreçler oluşturulmuştur. Uluslararası düzeyde kabul edilebilir nitelikteki kurallar çerçevesinde kurgulanan sistem bugün geldiğimiz nokta itibariyle hastanemizi başarıda zirveye çıkarmıştır.” denildi.

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi olarak Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan “Kurumsal”, “Hasta-Çalışan Odaklı”, “Sağlık” ve “Destek” hizmetleri ile “Gösterge Yönetimi” olarak belirtilen tüm bölümlerin değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği yetkili değerlendiriciler tarafından yerinde yapılarak 95 tam puan alındığı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin sağlıkta kalite standartlarının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya yönelik faaliyetlerin sürekliliğini ve izlenebilirliğini sağlayarak zirvede kalmak kurumsal hedefimizdir.”