Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi danışmanlığında ve Konya Tarım Orman İl Müdürlüğü yürütücülüğünde, Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitütüsü Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü destekleri, yerel yöneticilerin talepleri ile oluşturulan çalışmalar ile hayvansal üretim yapan yöre çiftçilerine önemli bir destek sağlanıyor.. Proje Sorumlusu Selçuk Üniversitesi  Ziraat Fakültesi  Öğretim Görevlisi Prof Dr Ramazan Acar Şunları ifade etti: “Karapınar’da şu an yürütülen iki projeye ilave projelerde yerel yönetici ve üreticilerin talepleri ile daha da artacaktır. Bu iki projede Hotamış ve Hasanoba mahallelerinin meraları iki yıl sonra yeterli otu-yemi üretebilecek hale gelecektir. Uygulanacak yöntem de bölgeye uyumlu verimi yüksek  (Atriplex)Amerikan tuz çalısı, (Kochia)   Bozkır otu fidanları dikilecektir. Ayrıca bu parsellerdeki sıra aralarına da bu yöreye uyumlu ot yapısında mera tohumu ekimi yapılacaktır. Böylece kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanarak, mera alanlarının aşırı otlatma ile elden çıkması önlenebildiği gibi hayvansal üretimin, hayvan refahının, sağlığının artması ve bunun sonucunda da, kalitenin arttırılması da sağlanmış olacaktır. Yine bu meralarda rüzgar erozyonunu önleyerek verime katkı sağlayan rüzgar perdeleri uygun ağaç fidanları dikilerek yapılacaktır. Rüzgar perdeleri tarla arazilerinde bile diğer girdiler sabit tutulsa bile % 17-23 verim artışı sağlayacaktır... Mera ıslahı çalışmaları,  hayvancılık yapan çiftçilerimizin, daha az masrafla hayvansal ürünlerini elde etmesini sağlamak, aynı zamanda erozyonla mücadele ve meralardaki mevcut habitatın korunması, gelişmesi ve doğal hayatın korunması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeplerle mera ıslahının arttırılması tarım ekonomisi ve ekolojisi açısından önemi de büyüktür”