Karapınar Ziraat Odasının uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürdüğü,Tarımsal Faaliyetlerde Ortak Makina Kullanımı konusunda yapmış olduğu başarılı ve verimli  çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı . Heyet daha sonra Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünün erozyon sahasında incelemelerde bulunuldu.