Sağlıklı bir yaşamın önemli ögelerinden biri hayvansal protein tüketimidir. Corana salgının başlangıcından itibaren en çok konuşulan konulardan biri de gıda tedariği olmuştur. Ülkemizde maalesef bu konu hakkında ciddi çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Tüm dünyada hammadde fiyatlarının artması nedeniyle yem fiyatları her hafta düzenli bir şekilde artmasına karşılık, et ve süt fiyatlarında aynı orantıda artış sağlanmamaktadır. Ülkemizde et ve süt fiyatları sabit, yem fiyatları sürekli artan bir doğrultuda değişkenlik göstermektedir. Yem fiyat artışları hem üreticiyi hem de süt sektörünün geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Dövize bağlı gelişen yem fiyat artışları bir türlü durdurulamamaktadır.2008 yılında yem fiyatları anormal şekilde artmış, süt fiyatları dibe vurmuş, üreticiler damızlıklarını kestirmiş, tüm bunların sonucunda ise et fiyatları zirve yapmıştı. 2010 yılı ortalarında ithalat kapıları önce aralanmış, sonra da ardına kadar açılmıştı. Bu krizin ülkemize sadece ithalat maliyeti 9,2 milyar dolar olmuştu. Bugün de süt üreticilerinin sorunlarına çözüm bulamazsak benzer sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Kasım ayında, 1 kg yemin fiyatı 3 lira 84 kuruş olmuştur.Üreticilerimizin eline geçen Çiğ süt fiyatı 4 lira 95 kuruş olmalıdır. Bunun altındaki fiyat sürdürülebilirlikten ve üreticilerimizin beklentilerinden uzaktır.Üretici, tüketici ve sanayiciyi bir bütün olarak değerlendirerek, sektörümüzün bu üç ana unsur arasında dengesi gözetilmelidir. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatı belirlenmelidir. Süt/Yem paritesi yeni belirlenecek süt fiyatlarında mutlaka dikkate alınmalıdır. Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün, Ulusal Süt Konseyi’nin, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin ve tüm Sivil Toplum Kuruluşları’nın bu konuda gerekli görülen çalışmaları yapacaklarının bilinmesini isteriz.

Hayvancılık önemli bir sınavdan geçmektedir. Bu durum üreticilerimizi olumsuz etkilemiştir. Üreticilerimizin umutları gün geçtikçe tükenmekte, ellerindeki hayvanları elden çıkarıp sektörden kaçmak istediklerini dile getirmektedirler. Şu an üreticilerimiz başta yem olmak üzere girdi maliyetlerini karşılayabilmek için her ay hayvanlarını kestirerek veya satmak zorunda kalarak hızla sektörden çıkmaktadır. Bu zorlu süreçte üreticilerimizi desteklememiz gerektiğini aksi takdirde çok büyük ve telafisi yılları alacak bir sorunla karşılaşmamızın kaçınılmaz olacağı aşikârdır. Eğer fiyatlar önümüzdeki dönem için hak ettiği oranda revize edilmeden bu şekilde uygulanmaya devam edilecek olursa kaybeden ülkemiz olacaktır.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği olarak; Üreticilerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta göstermeye çalıştık. Üreticilerimizin mağdur olmamaları içinelimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isteriz.