2018 yılından bugüne kadar Ulusal Süt Konseyi Gıda Komitesi'nin görüşünü almadan fiyat görüşmesi yapamaz veya tavsiye fiyatı açıklayamaz. Bunun böyle olduğu herkes tarafından bilinmesine rağmen Ulusal Süt Konseyi içerisindeki Üretici Temsilcilerini hedef almaktadırlar.

         Biz üreticiler Piyasa koşullarına göre alıcı ve satıcı arasında fiyat belirlenebilsin diye istiyoruz. Son görüşme ile alakalı piyasada yanlış bilgiler vardır. Yapılan toplantı fiyat görüşülmesi değildir ve fiyat görüşülmemiştir. Sanayicinin olması gerektiği kadar zam vermek istediği yanlıştır ve yalandır. Sanki sanayici iyi bir zam vermiş ve üreticiler kabul etmemiştir. Yapılan toplantıdan çıkan sonuç 2016 yılında süt piyasasındaki sıkıntıları fırsat bilip biz üreticilere soğutma, toplama, nakliye ve diğer cari giderler gibi ara hizmet bedellerini yükleyen sanayicilerin bunu artık kendileri karşılayacak olmasıdır sanayici temsilcilerinin reddettiği, kabul etmediği konu budur.Dolayısı ile biz üreticilerin kabul ettiği soğutma, toplama, nakliye ve diğer cari giderlerin ürünü alan tarafından, yani sanayiciler tarafından karşılanmasıdır. Anlamadığımız hangi üretici buna karşı çıkar.Biz aynı sütün 2 farklı ele geçen fiyatların arasındaki uçuruma hayır demek için ve bu düzenin değişmesine EVET dedik. Sanayiyi temsil edenlerde soğutma toplama nakliye ve cari giderlerin sanayiciler tarafından ödenmesine hayır demiştir. Sahada üreticinin kazanımlarını yok etmek isteyenlerin yerelde, genelde ve sosyal mecralardaki hakaret içeren söylemleri bundan dolayıdır. Bundan dolayı üretici temsilcileri hedef gösterilmektedir.

         Yapılan toplantıda Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanımız Mehmet Tartan; Eylül ayı itibariyle soğutulmuş çiğ süt fiyatının pariteye göre minimum 9 TL olmasını üreticilerimizin menfaati için teklif etmiştir. Yapılan her görüşmedeKarapınarSüt Üreticileri Birliği olarak üreticilerimiz menfaatleri doğrultusunda çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

                                                                  MEHMET TARTAN

                                               Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı