1969 yılında Karaman’a bağlı Akarköy köyünde doğdu. 1989 yılında Karaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1991 yılında İmam Hatiplik görevine başladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Ön Lisans bölümünü bitirdi. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans bölümünü bitirdi. 2003-2007 yılları arasında Almanya’da görevli olarak bulundu. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde okudu. 2012 yılında İhtisas Merkezi’ni ve İslam Hukuku’ndan yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl Karaman’a vaiz olarak atandı. 2013 yılında müftülük sınavını kazanarak aynı yıl; 13 Kasım 2013 tarihinde Bingöl’ün Solhan ilçesine müftü olarak atandı. 2017 yılında Karaman İli Sarıveliler İlçe Müftülüğüne, 2018 yılında da Karaman İline Müftü yardımcısı olarak atandı.  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İslâm Hukuku Bilim Dalı’nda 26/12/2022 tarihinde , Bir Hanefi fakihi olarak Abdülhey LEKNEVİ ve Mezhep içi ihtilafları konulu teziyle doktorasını tamamlamıştır.
Eserleri:
- İlm-i Hilâf, İzmirli İsmail Hakkı, sadeleştirme, tahric, tahkik ve notlandırma: Sırrı Fuat ATEŞ, Hüner Yayınları, Konya 2010.
- İlm-i Hilâf-2, İzmirli İsmail Hakkı, sadeleştirme, tahric, tahkik ve notlandırma: Sırrı Fuat ATEŞ, Hüner Yayınları, Konya 2012.
- İkâmetü’l-hucce alâ enne’l-iksâra fi’t-taabbüdi leyse bi-bid’a (Çok İbadet Etmenin Bid’at Olmadığına Dair Deliller), Abdülhay Leknevî, Tercüme: Sırrı Fuat ATEŞ, İlkadım Yayınları, Ankara 2015.
- Sünneti İhyâ Etmek (Tuhfetü’l-ahyâr bi-ihyâi sünneti Seyyidi’l-ebrâr), Abdülhay Leknevî, Tercüme: Sırrı Fuat ATEŞ, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2016.
- Hanefî Mezhebinde Fetva Usûlü (Şerhu Ukûdi resmi’l-müftî), İbn Âbidîn, Tahkik, Tercüme ve Notlar: Sırrı Fuat ATEŞ, Konya 2017.
Makaleleri:
- “Modernizmin Kıskacında Kardeşlik”, Dini İhtisas Dergisi, Konya 2012.
e-Posta: [email protected]