Karapınar Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince Eylül ayı Olağan Toplantısını yapmak üzere 01.09.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da Belediye Meclis Salonunda günden maddelerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın Başkanlığında toplandı.

Karapınar Eski  Çöp Depolama Alanı Ağaçlandırılıyor Karapınar Eski  Çöp Depolama Alanı Ağaçlandırılıyor

Gündem Maddesi 1: İlçemiz Adalet Mahallesi, 1522 ada, 38 nolu Parselde Plan Değişikliği konusu görüşülerek İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 2: İlçemiz İpekçi Mahallesi, 3098 ada, 1 nolu Parselde Plan Değişikliği konusu görüşülerek İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 3:Araç Hibesi için Fen İşleri Müdürlüğüne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Eylül ayı Meclis Toplantısının birinci bileşimin kapatılmasına ve ikinci bileşimin Saat 15.00 da toplanılması oy birliği ile kabul edildi.

Eylül ayı Meclis toplantısının ikinci bileşiminde komisyona havale edilen maddeler komisyondan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi.