Öğrencilerin hem akademik başarıları hem de sosyal gelişimleri için oldukça önemli olan bu etkinliğin mimarları idealist öğretmenler Ennur ŞANVERİ ve Abdullah KÜÇÜKDURMUŞ etkinlikle ilgili şu bilgileri verdiler:  “2022 – 2023 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Döneminde; Karapınar Ticaret Borsası İlkokulu 3.Sınıf öğrencilerine kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getirmeleri, ilgi alanlarına yönelik kitapları keşfetmeleri, kitap okuma beceri ve yazı yazma zevki kazanmaları; bilişsel anlamda algılama, yorum, sentez ve değerlendirme yapabilme becerilerini geliştirmeleri amacıyla hikâye kitapları hediye ederek çocukları okumaya teşvik ettik.  Ayrıca hikâye kitaplarını referans alarak öğrencilerle okuduğunu anlama ve değerlendirme çalışmasıyla kitaplardan edindikleri yeni bilgilerin değerlendirmesini yapma fırsatı bulduk.

Yarışma havasında geçen uzun soluklu bu değerli çalışma sonunda üstün başarı göstererek dereceye giren öğrencilerimiz Okul Müdürümüz Fatih Özcan OCAKÇI tarafından ödüllendirildi.

Bu etkinliğin planlanması, uygulanması, yarışma havasında değerlendirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız.”