Kursa katılan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifikalar verildi. Sertifika törenine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, Yeşilyurtlular Eğitim, Bilim, Kültür, Dayanışma ve Karacadağı Geliştirme Derneği Başkanı Ekrem Göçmen, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. Toplam 80 saat süren kursa katılan kursiyerler, yem bitkilerini yetiştirmek,  süt sığırı çiftliklerini planlamak, süt sığırı çiftliğinde alet ekipmanları kullanmak, süt sığırlarını beslemek,  süt sığırlarında sürüyü yönetmek,  süt sığırlarında sağlıklı süt üretmek,  süt sığırı hastalıklarını bilmek, hastalıklara karşı koruyucu önlemleri almak konularında eğitim aldılar.