Temiz,günlük yaşamdaki basit gibi görünen ayrıntılardan hareketle enerji verimliliği ve tasarrufunun nasıl uygulanabileceğine ilişkin bilgiler verdi. öğrencilere doğal kaynakların yok edilmesinin önlenmesi, enerji tasarrufunun önemi, enerji verimliliği, alternatif enerji türleri ve geri dönüşüm hakkında slayt eşliğinde bilgiler veren  Dr Öğretim üyesi Temiz,Enerji israfının yalnızca elektrik olarak anlaşılmaması gerektiği belirtti. Dr Öğretim üyesi Temiz,Enerjide israfın önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak gerekir.Bunun  için geri dönüşüm, tasarruf tedbirleri ve , enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini söyledi. Dr Öğretim Üyesi,Temiz  yaşamda kullanılan enerjilerden en önemlilerinden birinin su olduğunu, suyun israf etmeden tüketilmesini istedi.