Buyuk Manset-19 Karapınar Ziraat Odası Yönetim kurulu başkanı Durmuş Üner' inde hazır bulunduğu toplantıda, başkan Durmuş Üner özellikle Şeker Pancarı teslim, tesellüm dönemlerinde yaşanan sıkıntılar ile Tarımsal üretimde ve TMO alım stratejileri ve Lisanslı Depolara üreticilerimizin ürün teslimi konusunda yaşadıkları sorunlar ve acil alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu.Daha sonra bölgemiz tarım ve hayvancılığı konusunda Ziraat Odası tarafından hazırlanan iki ayrı rapor dosyaları Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı' ya ve Türkşeker genel müdürü sayın Dr.Muhiddin Şahin'e teslim edildi. ( M. Korkusuz )