Ülkemiz ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'nın yer aldığı "Orta Asya ve Türkiye'de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-2)" kapsamında teknik 6 gün olarak düzenlenen Teknik Çalışma Programı Ankara, Konya ve Mersin illerini kapsıyor.
"Orta Asya ve Türkiye'de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-2)" teknik işbirliği çalışma programında Karapınar' a gelen heyete, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü İl Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Necati Şimşekli tarafından slayt eşliğinde "Erozyonun dünü ve bugünü" konusunda bilgiler verildi. Müdür Yardımcısı Şimşekli arazi gezisinde katılımcılara yetiştirilen bitkiler, uygulanan projeler ile ilgili geniş bilgiler verdi.
Rüzgar erozyonu sebebi ile terke edilen Gındam yaylası ve Örnek tepeyi gezen heyet yapılan çalışmaları yerinde gördüler.

Etkinlikte yer alan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Derya Köse, Teknik çalışma programı ile ilgili kurum ziyaretleri, saha incelemeleri ve karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdik.Program ile çölleşme ile mücadele, ormancılık ve tarım faaliyetleri ile ilgili iyi uygulama örnekleri incelendiğini kaydetti.
Daire başkanı Köse," Proje ülkeleri ile ülkemizin ormancılık ve çölleşme ile mücadele alanında sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmaktayız.  Projemiz özellikle 5 ülke Orta Asya ve Türkiye olarak sürdürülebilir doğal kaynak  kapsamında sahalarımızı geziyoruz. Özellikle iyi örnekleri incele anlamında  Karapınar bizim için önemli bir örnek. Türkiye olarak bizim öncülüğünü yaptığımız çok önemli projelerden birisi. Kendi ülkelerinde burada gördükleri iyi uygulama örneklerini ,uygulamak anlamında teknolojik transfer anlamında  faydalanacakladır. Bu saha yapılan kıymetli projeleri  Orta Asya'dan gelen hem üst düzey yöneticiler  hemde teknik personel ile paylaşmış olacağız. Ayrıca ülkelerinde eğitimler veriyoruz. Bunlara da devam edeceğiz" diye konuştu.
Madi NURPEYİSOV, Daire Başkanı, Ormancılık Komitesi Daire Başkanı, (Kazakistan):  Bugün ormancılık ve ziraat alanında çalışan Türk meslektaşlarımızın olağanüstü başarılarını yakından tanımanın mutluluğunu yaşadık. Çabaları, arkamızda bulunan çorak kumul arazinin dönüştürülmesinde etkili oldu. Kum ve toprak erozyonu ile mücadele için alınan kapsamlı önlemleri gözlemledim.
Bundan sonraki çalışmalarında başarılarının devamını temenni etmek isterim. Ayrıca sizleri ülkemize davet ediyorum" dedi.

Asror JURAEV, Daire Başkanı (Özbekistan) :  İklim değişikliğine uyum ve kuraklığın önlenmesi konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Çok önemli ve ilgi çekici projeleri ziyaret ettik. Biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen araştırma çalışmaları da dahil olmak üzere Türkiye'nin bu alandaki başarılarını takdirle karşıladık. Öncelikle Türk insanının özverisi ve tek fikir etrafında birleşmesi bizi çok etkiledi. Tabii ki bu bizim için büyük bir deneyimdi ve burada edindiğimiz bilgilerden faydalanacağız. Özbekistan'da yürüttüğümüz biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliğine uyum ve kuraklığın önlenmesi ile ilgili karar verme süreçlerinde ve stratejik hedeflerimize ulaşmada bu tür tecrübelerden de yararlanacağız.