Bunun yanı sıra 3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki Meslek dallarında, Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, Ön Lisans diploması olanlar Usta Öğreticilik Kurslarına kayıt yaptırmaktadırlar. Usta Öğreticilik Kursları isteyene E-kurs şeklinde verilmektedir. Kurs sonunda başarılı olanlara Usta Öğreticilik Belgesi Düzenlenmektedir. Ayrıca Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslaraİlişkin Yönerge kapsamında, 23 yaşından gün almış ve en az ortaokul mezunu olmak kaydıyla, Mesleği ile ilgili çalıştığını sosyal güvenlik kurumundan belgelendirenler, Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanlar, Yaygın Eğitim Kurs Belgesi olanlar Kalfalık ve Ustalık sınavlarına müracaat edebilmektedirler.

Yeni Kapsama Alınan Meslek Dalları:

ALAN VE DAL ADI

ALAN VE DAL ADI

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

Yönetici Sekreterliği Dalı

Grafik Meslek Dalı

GEMİ YAPIMI ALANI

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI

Kompozit Tekne İmalatı Meslek Dalı

Harita Kadastro

GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

Bitkisel Yağ Üretim

Arıcılık

Çay İşleme

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Endüstriyel Et İşleme

Ev ve Süs Hayvanları

Hububat İşleme

Evcil Hayvan Kuaförlüğü

Sebze Meyve İşleme

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Su Ürünleri İşleme

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Süt İşleme

KİMYA TEKNOLOJİSİ

Şekerleme ve Çikolata Üretim

Boya Üretimi ve Kontrolü

Zeytin İşleme

Çimento ve Yapı Kimyasalları Üretimi

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

Kağıt Üretimi

Halı Temizleme ve Bakım

Temizlik, Kozmetik ve Parfümeri ürünleri Üretimi

Kuru Temizleme

MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI

TARIM ALANI

Dijital Baskı

Bağcılık

Serigrafi Baskı

Mantar Yetiştiriciliği

Tampon Baskı

Meyve Yetiştiriciliği

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI

Sebze Yetiştiriciliği

Emlak Komisyonculuğu

Bahçıvanlık

Satış Elemanlığı

Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği

Sigortacılık

Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği

Lojistik Meslek Dalı

Seracılık

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

Çay Yetiştiriciliği

Bilgisayarlı Muhasebe

Orman Yetiştiriciliği

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI

Değerli ve Yarı Değerli Taş İşlemeciliği

3308 Sayılı Kanun kapsamına yeni alınmış olan Tarım ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Meslek Dallarında 25/Ekim 2020 Tarihinden önce , Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi veri Tabanına Kayıtlı olduğunu gösteren Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, İşletme Tescil Belgesi,TÜRKVET Belgesi Çiftçi Kayıt Sistemi Belgelerinden en az bir tanesini ibraz edenlerin belgeleri doğrudan Ustalık Belgesi ile değiştirilmektedir. Bu işlem Tarım ve Hayvancılıkla iştigal edenler için bir fırsattır. Çünkü alacakları belgeler AB ülkelerinde de akredite olan belgelerdir. Ayrıca Usta Öğreticilik Belgesi Alanların yanlarında çalıştırdıkları kişileri de Çırak Öğrenci olarak okulumuza kayıt yaptırmaları halinde ise,4 yıl haftada bir veya iki gün okulda Mesleği ile ilgili teorik eğitim diğer günlerde işe işletmede pratik eğitim alacaklardır. Başarılı Olmaları halinde Çıraklara Anadolu Meslek Lisesinin Eğitim Gördüğü Alan/Dalın Meslek Lisesi Diploması verilecektir. Ayrıca öğrencilikleri boyunca Kısa Vadeli İş Kolları sigortası devlet tarafından ödenecektir. Bunları çalıştıran işletmelere 2021 yılı için aylık 511 lira teşvik ödenmektedir.

 İlçemiz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü eski İlçe Tarım Müdürlüğü karşısındaki  Kız Meslek Lisesi binasında hizmet vermektedir. Müracaatlar şahsen yapılmaktadır.