Prof. Dr. Ramazan Acar’ın mera ıslahının önem ve dikkat edilecek hususlar ve uygulanacak yöntemleri anlattı

Mera ıslahının önemine dikkat çeken Prof Dr Acar şunları ifade etti:

“Mera ıslahının sürdürülebilir hayvancılığı olmazsa olmazı dır.yem fiyatlarının arttığı günümüzde ekonomik hayvancılık için gerekli olduğu görülmektedir. Karapınar’da uyguladıkları mera ıslahı metodunun geliştirerek yeni uygulanmaya başlanılmıştır. deneme sonuçları bakımından mükemmel sonuçlar vermiştir. marjinal alanlarda mera ıslahında bu metodun çok başarılı olduğu tespit edilmiştir.. Bu metot dikim şeklinde yem değeri yüksek çalı formasyonunda ki bitkilerden tuz çalısı, bozkır otu, Anadolu goji berisi, patlangaç çalısı gibi bitkilerden oluşmaktadır., Bu bitkileri kurağa, soğuğa, tuzluluğa çok dayanıklı olup,regenerasyon kapasitesi ve yem veriminin de oldukça iyidir. Sadece üreticilerden en az iki yıl otlatmadan muhafaza edilmesini istiyoruz.. Bu metodla Karapınar gibi zor koşullarda mera ıslahında başarı sağlandığı çok net görülebilmektedir”

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet Tetik katılan teknik heyet ise meraların hayvancılığın gelişmesi bakımından önemi, otlatma mevsimi ve meraların korunması ve ıslahı için takip edilecek kanun, yönetmelikler ile mera mevzuatından, bugüne kadar yaptıkları uygulamalardan bahsetmişler ve katılımcılara bilgiler verdi.

Proğram çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.