T.C.
KARAPINAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/11 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, Taşpınar Mahalle, 0 Ada, 513 Parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup,taşınmaz sulama kooperatifi sahasında bulunmaktadır. Düz ve düze yakın bir zemine sahiptir.
Adresi : Taşpınar Mah 0 Ada 513 Parsel Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 19.400 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.940.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:49
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:49

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02050367