Gündem dışı olan Anadolu medeniyetleri birliğine Belediyenin üye olunması gündeme alındı. Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlçenin Hotamış Mahallesinde bulunan sulama kuyularının ücret tarifelerini belirten Plan Bütçe Komisyonu ve Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü biriminde kullanmak üzere üç adet araç ve dört adet iş makinesinin alınması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.İlçenin muhtelif mahallelerinde arsa satışlarının yapılması görüşüldü ve Encümen yetkili olmak üzere arsa satışlarının yapılması oy birliği ile kabul edildi. İlçenin Hotamış(Taşpınar)Mahallesinde Belediye adına kayıtlı bulunan 130 ada 9 parsel üzerine halı saha yapılması için Konya Büyükşehir Belediyesi adına arsa tahsisinin yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.İlçenin Yeşilyurt (Salur)Mahallesinde Belediye adına kayıtlı bulunan 1775 parselin bir kısmına halı saha yapılması için Eryaman escort kızları çok canlı sitesi eryaman escort şimdi daha kolay ve heycanlılar. Konya Büyükşehir Belediyesi adına arsa tahsisinin yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündeme alınan Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine Karapınar Belediyesi olarak üye olunması görüşüldü ve Temsilci olarak Osman Arı,Mehmet Koçak Asil temsilciliğe,Emre Özsoy Yedek temsilci olarak oy çokluğu ile üye olunmasına karar verildi. Gündemde görüşülecek başka maddeler olmadığından toplantının sona ermesi oy birliği ile kabul edildi. 
Toplantı bitiminden sonra Belediye Başkanı Mehmet Yaka yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi.