Ek gündemle beraber 10 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlanmasına geçildi.
Gündem Maddesi 1:07 KASIM 2019 Salı Günü yapılan 2. Birleşim Belediye Meclisinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen; 2020 Yılı Ücret Tarifesinin hazırlanması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 2:Karapınar İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile Protokol yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 3:İlçemiz Çeşitli Mahallelerinde Karapınar Belediyesine ait Arsa satışlarının yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 4:İlçemiz Çeşitli Mahallelerinde Karapınar Belediyesine ait Kayalı Mahallesinde 114 Ada 6 nolu parseldeki dükkanların satışının yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 5:İlçenin Reşadiye Mahallesi Bursal yaylasında bir kısım parsellerde mera vasfının kaldırılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 6:Norm Kadroda İptal ve İhdasın yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 7:İlçemiz Kesmez Mahalle Merkez yerleşim alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi görüşülerek İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 8:Gaziosmanpaşa Mahallesi 1235 Ada 5 nolu parselde yapılması planlanan Üniversite alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi görüşülerek İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 9: İlçenin Kayalı Mahallesi 1611 parseldeki tapu maliklerine ait hisselerin Kum Ocağı Tesisi olarak kullanılmak üzere kamu yararı gözetilerek kamulaştırılması için, Encümence yürütülmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Maddesi 10: İlçenin Adalet Mahallesi 254 Ada 2 parsel üzerinde bulunan 100. Yıl Parkı'nın 10 yıla kadar kiraya verilmesihususunda, 5393 sayılı BelediyeKanunun 1/e maddesi gereğince Encümene yetki verilme hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başka görüşülecek madde olmadığından Aralık ayı birinci oturumun kapanışı, 2 oturumun 06.12.2019 Cuma günü saat 11.00 a alınması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı sonrasında Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte meclis toplantısını dinlemeye gelen S.Ü. Karapınar Aydoğanlar M.Y.O'dan gelen öğrencilere Karapınar'ı tanıtıcı çeşitli hediyelere takdim edildi. Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Belediye Başkan Sekreteri Filiz Beydilli'ye Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri tarafından günü kutlanarak çiçek takdim edildi.