Çevre ve insan sağlığının korunması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi, geri dönüşüm kültürünün yerleştirilmesi için tüm dünyada insanlar eğitilmekte organize çalışmalar yapılmaktadır.

Sıfır Atık Projesi:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan “Sıfır Atık Projesi” ne göre:       “Sıfır Atık” israfın önlenmesini, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun önlenmesi ve en aza indirilmesini hedefliyor. Atığın oluşması halinde ise kaynağında ayrı toplanmasını kapsayan bir atık yönetimi sistemi oluşturuyor. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir Dünya bırakmak için:
İsrafı Önlemek,
Atıkları geri kazanmak, ekonomiye katma değer sağlamak,
Atıkları kaynağında ayrıştırmak,
Atık miktarını azaltmak,
Doğal kaynakları verimli kullanmak esastır.
Sıfır Atık Projesi resmi kurumlarda ve sanayi tesislerinde iki yıldır uygulanmaktadır. Önemli olan tüm vatandaşlarca uygulanması ve takip edilmesidir.,
Plastik atıklar, Cam atıklar, kompozit atıklar, metal atıklar, bitkisel atık yağlar, organik atıklar, elektronik atıklar, atık piller, kağıt atıklar, ahşap atıklar ayrı toplayıp değerlendirebileceğimiz atıklardır.
Konya Çöpleri Kaynağında Ayırmayı Başlatamadı:
Konya Büyükşehir Belediyesinin Biyogaz ve kompost gübre ürettiğini biliyorum. Projeyi büyütmeliyiz. Belki  büyük ilçelerimizde  uygulama başlatabiliriz. Mevlana Kenti’ne fark yaratmak yakışır bence…Evsel çöp dışındaki katı atıklar (kullanılmayan eşya, mobilya vb..) konusu hiç çalışılmadı. Çatı araları bodrumlar bu atıklarla dolu. Özellikle benim gibi yaşlılar kullanmadığı eşyayı belki bir işe yarar diye bekletir. Bu tür atıkları değerlendirecek bir tesis kurduğumuzda, Belediyelerimiz kampanya ile ücretsiz olarak bu atıkları toplayıp ekonomiye kazandırabilir.       Çöplerin kaynağında ayrılması çalışmalarını da bir an önce başlatmalıyız.
İsveç’te Belediye Başkanlığı Yapmış Muharrem Demirok’tan Öneri:
İsveç’in Linköping kentinde Belediye Başkanlığı yapan Muharrem Demirok atık değerlendirme konusunda şu bilgileri verdi.
İsveç'in geçen yıl ürettiği enerjinin yüzde 65'ini rüzgar, su ve biyoyakıt gibi yenilenebilir   kaynaklardan elde ettiği bilgisini veren Demirok, İsveç'in bir devlet politikası olarak hükümetlerin uyguladığı "Petrolsüz Ülke" programı çerçevesinde, 2030 yılında ülke genelinde fosil yakıtların kullanılmasına son verileceğini belirtti
AB ülkelerinde çöp depolamanın yasak olduğuna işaret eden Muharrem Demirok, Avrupa ülkelerindeki birçok büyükşehir belediyesinin yasak nedeniyle depolayamadıkları çöpleri İsveç'e yakılması için gönderdiğini söyledi. AB'de olduğu gibi çöplerin depolanmasının Türkiye'de de yasaklanmasını tavsiye eden Demirok, "Çöplerin depolanması Türkiye'deki belediyelerde de yasaklanırsa Türkiye çöpten enerji üretme merkezine dönüşür" diye tavsiyelerde bulundu.
Nüfus ve Tüketim Artıyor, Kaynaklar Azalıyor.
Atıklar iyi yönetilmediği takdirde Dünya’nın başına büyük derttir. Yapılan bir araştırmaya göre 1900 yılına göre bugün: Kişi başına enerji tüketimi 3 katına, hammadde kullanımı 2 katına, dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır. Yani nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim artmakta, Kaynaklar ise azalmaktadır.
Torunlarımızın emanetine dikkat edelim.
Hoşça kalın.