2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve ÇKS Genelgesi hükümleri kapsamında 01 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş ÜNER "Üreticilerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Mazot - Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat- Baklagil Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Katı Organik - Organomineral Gübre Desteği v.b. tüm tarımsal desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olmaları ve kayıtlarını güncel tutmaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin belirtilen tarımsal desteklemelerden faydalanabilmeleri için yasal süre içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurarak kayıtlarını yapmaları veya 2022 yılı ÇKS Kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir" dedi.

Ürün Beyanlarının Doğru Yapılması Önemlidir

Ziraat Odası Başkanı Durmuş ÜNER "2022 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunda bulunan veya başvurusunu güncelleyen üreticilerimizin ürün beyanlarını doğru yapmaları, ekimini/dikimini gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri ürünleri doğru beyan etmeleri gerekmektedir." dedi.

Münavebe Durumu Dikkate Alınmalıdır

Ayrıca, ilgili mevzuat gereği "2018 üretim yılından başlamak üzere, bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz" hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir. Üreticilerimizin 2022 üretim yılı başvurularını yaparken tarımsal destekler yönünden herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için münavebe durumunu dikkate almaları gerekmektedir. Dedi.

2022 YILI ÇKS BEYAN DOSYALARININ TEMİNİ

ÇKS dosyalarının temini yine Ziraat Odamızın Belediye İşhanı Zemin Katında bulunan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Servisinden ücretsiz olarak temin edilebileceğini belirten Başkan Durmuş ÜNER, bütün üreticilerimize 2022 üretim sezonunda bol kazançlı ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.