Özellikle meme, kolorektal ve serviks kanserlerinde Ulusal Tarama Standartları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ile kanseri önleme çalışmaları hız kazanmıştır.Erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Dünyada  kişinin ölümüne sebep olan kanser; yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirmebilinçlendirmefarkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen “1- 7 Nisan Kanser Haftası”etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması,ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi kanserden korunmada önemli birer etkendir. 

Kanser taramaları; Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)’nin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçları da dahil olmak üzere Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.

 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması 

 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması

Stres Yapmanın Kalp Sağlığına Etkilerine Dikkat! Stres Yapmanın Kalp Sağlığına Etkilerine Dikkat!

 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları 

ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır.

Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 

KANSERDEN KORKMA GEÇ KALMAKTAN KORK.