Ahmet Melih Bayır
Ahmet Melih Bayır
info@gunyem.com.tr
Yazarın Makaleleri
KURU DÖNEM BESLEMESİNİN ÖNEMİ
Kuru dönem sağmal hayvanların doğumdan önceki iki aylık dönemde doğuma hazırlık maksadı ile sağım dışına çıkarılması olarak tanımlanabilir. Bu dönemin kendine has özellikleri nedeni ile kuruya çıkarılan hayvanların farklı besleme...
İNEKLERDE SÜT VERİMİNİN ARTIRMA YÖNTEMİ
Süt sığırcılığı yapan işletmelerde günlük olarak satılan çiğ süt işletmelerin aylık gelirini oluşturmaktadır. Bu amaçla elde edilen karın arttırılması ancak süt veriminin arttırılması ile sağlanacaktır. İşletmelerde günlük,...
Sütçü İnekler İçin En Uygun Sıcaklık +10 İle +15 C Arasıdır 
Ancak -10 ile +27 C' ler arasında da inekler verim ve refahını koruyabilmektedir. Stresin şiddeti ile orantılı gelişme, büyüme, süt üretimi ve üreme fonksiyonları değişikliğe uğramaktadır. Sıcaklık stresi altındaki hayvanlarda yem...
MASTİTİS VE İNSAN
İneklerin ve dolayısıyla süt sığırcılığı işletmelerinin en önemli sorunlarından biri meme yangısıdır. Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ünlü meme doktoru (TheUdderDr) Andy Johnson birkaç seminer verdi ve bize bazı nasihatlerde bulundu....
BUZAĞININ GEVİŞ GETİREN OLMASI
Bilindiği gibi yeni doğmuş buzağı tek midelidir. Abomasum, şirden veya şırdan adı verilen gerçek mideye ek olarak buzağılar, sonraki günlerde üç ön mide oluştururlar. Böylece, geviş getiren haline gelirler.  Bu, geviş getiren hayvanların...
BUZAĞILARDA SU ZEHİRLENMESİ
Buzağıların ani ve aşırı miktarda su içmelerinden kaynaklanan bir hastalıktır.  Uzun süre önünde su olmayan, susamış dana ve buzağıların birdenbire, çok miktarda su içmeleri 'su zehirlenmesi” ne sebep olur. Buzağıların sütten...
İNEKLER ZAYIFLARSA
İnekler vücut yağlarını kaybederlerse zayıflarlar. İleri derecede zayıflama söz konusu olursa hayvan cüssesini de kaybeder. Adeta küçülür (Atrofi). Daha ileri safhalarda gözler göz çukuruna gömülür, deri kurur. Zayıflama bir belirtidir...
AĞIZ SÜTÜ
Ağız sütü (Kolostrum) geviş getiren hayvanların yavruları için vazgeçilmezdir. Geviş getirenlerin yavru zarlarındaki yapı sebebiyle ağız sütü dışında bir başka yolla yavrularına lgG (koruyucu madde) aktarmaları mümkün değildir. Yani;...
YEMLİK VE YEMLEME HAKKINDA HATIRLATMALAR
Süt ve besi hayvancılığında en yüksek gider maliyetini yemleme oluşturmaktadır. Doğru yemleme politikaları hem maliyeti düşürecek hemde verimliliği ve hayvan refahını arttıracaktır. Hayvanların nasıl beslenmesi gerektiği konusundaki en...
HAYVANCILIKTA PROFESYONELLİK
Profesyonellik her konuda çok önemli. Hayvancılıkta da profesyonelliğin önemini kavramalıyız. Ülkemizde büyük bir çoğunluğun hayvancılığı profesyonelce yapmadığı ortadadır. Profesyonel tecrübelidir, kendini geliştirir. Demek ki; sadece...