Merve İLDANLI
Merve İLDANLI
Ziraat Mühendisi
Yazarın Makaleleri
Şeker Pancarı Ve Yonca Da Küsküt Otu Problemi
Bölgemiz de üretim sezonunun sonlarına doğru yaklaşırken, geri de kalan dönem için arkamıza baktığımız da yeşil kurt zararı(karadrina) ve bazı mevsimsel sorunlar gibi belli başlı konuların yanında neredeyse her sezon gündemde olan Küsküt...
Baklagil Bitkilerinde Gözden Kaçırdıklarımız
Sürdürülebilir tarım sistemlerinin ana prensibi ekim nöbeti ve çeşitliliktir. Ekim nöbetinde hatalık ve zararlıların etkisini kırmak, yabancı ot gelişimini durdurmak ve toprağın içeriğini ve yapısını düzenlemek en fazla üzerinde durulan...
MÜNAVEBEDE ŞEKER PANCARININ ETKİSİ NEDİR?
Bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için toprakta yeterli miktarda organik madde bulunması gereklidir. İstenen humus oranı hafif bünyeli topraklarda %1 in orta ve ağır bünyeli topraklarda ise %1,5 un üzerindedir. Türkiye şartlarında...
Center Pivotlara Genel Bir Bakış
Gelişen tarım teknolojileriyle birlikte damlama ve yağmurlama sulama sistemleri üreticiler tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu tercih büyük tarım arazilerinin sulanması noktasında bir alternatif daha ortaya çıkarmaktadır; pivot...
İklim Değişikliğinin Şeker Pancarı Üzerindeki Etkileri 
Küresel ısınma, iklim değişiklikleri günümüzde artık yediden yetmişe tüm kesimin kabul ettiği ve sonucunun ne olduğunu kestiremediği bir alan olarak karşımızda durmaktadır. Beklenmeyen yağışlar, aşırı sıcaklar, afet ve yıkımlar...
SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ VE PAZARI
Türkiye genelinde özellikle son yıllarda üretimi artan solucan gübresi hakkında bahsedeceğiz bu haftaki yazımızda. Yeni bir alan olmasına rağmen sağlam bir şekilde büyümeye devam eden bu alan hem ekonomik hem de çevreye olan etkileri ile avantajları...
 MISIR DA VERİMİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ HAMLELER
Mısır tarımında bu sezon tüm zorluklara karşın verim artışını başarmayı amaçlayan bölgeler mısırın Türkiye genelindeki performansını dengelese de fiyatlar konusunda istenilen düzeye ulaşılamaması, gübre ve bitki besleme ürünlerinin...
Küçükbaş Hayvancılığın Gizli Kahramanları; Meralarımız
Bitkisel ve hayvansal üretimin temel geçim kaynağı olduğu ilçemizin en önemli kaynaklarından biri de çayır-mera arazilerinin varlığıdır. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta meralar içerdikleri bitki çeşitliliği, zenginliği açısından...
Yerli Buğday Çeşitleri
 Tescil Aldı, Sıra Tohumluk Üretiminde Yapılan uzun ıslah ve melezleme çalışmaları sonucu Şanlıurfa GAPTAEM tarafından geliştirilen ve tescillenen iki yeni buğday çeşidiyle dekar başına yaklaşık bir ton verim elde edilmesi bekleniyor....
ÇEVREYE DUYARLI TARIM
Son yılların en önemli konularından biri şüphesiz gıda güvenliği ve tarım. Kırsaldan kente göçlerin artması, terk edilen tarım arazileri nedeniyle tarımsal üretimin azalması, buna karşın tarımsal ürünlere talebin artması, gıda kaybı...