Rabia Aslıhan TÜRKMEN - Siyaset Bilimci - İletişim
Rabia Aslıhan TÜRKMEN - Siyaset Bilimci - İletişim
Yazarın Makaleleri
İSTİKLAL; GELENEĞİMİZ, GELECEĞİMİZİDİR!
Hür ve bağımsız yaşamayı kendine en büyük ilke edinmiş Türk milleti, tarih boyunca hiçbir milletin boyunduruğu altına girmeyi,  kutsal değerlerinden vazgeçmeyi, vatan topraklarını terk etmeyi, sancağını indirmeyi, milletini ve devletini...
Millet Egemenliğinin 100. Yılı Üzerine
                                                                         ...
BASIN – İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ ve DEMOKRASİ
‘'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet,...
TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK ESERİ
‘' Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti,  Cehennemler kudursa ölmez, nigahbanıyız… ‘'  Destansı Bir Mücadelenin Neticesi: Türkiye Cumhuriyeti Türk toplumunda Cumhuriyet; yönetim bilimlerince belirtilen, tanımlanan bir...
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Okumanın, okutmanın ve tebliğ vazifesinin öneminin bir kez daha arttığı bugünlerde kalem tutan ellerin mücadelesi mübarektir. Aklı hür, vicdanı hür, fikri ve zikride hürce, milli, manevi, dini, ilmi, insani, mukaddesimiz olan bütün değerleri...
BİR EDEBİ-HAYAT SERENCAMI… TÜRK DİLİNİN GALAT-I MEŞHURLARI
Türk dili, tarihi seyir içinde kendini geliştirerek ilerlemiş ve zenginleşerek bu günlere intikal etmiş bir dildir. Tarih boyunca, bulunduğu coğrafyalardan kendine pek çok şey katarak bugüne dek gelmiş bir kültür, edebiyat ve sanat dili olarak...
FİKİRLERİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE ÖNCÜ OLAN ADAM
Büyük Fikir Adamı Ziya Gökalp'in Vefatının 92. Yıl dönümü münasebeti ile... '' Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise, fikrimin babası Ziya Gökalp'tir.'' Mustafa Kemal ATATÜRK Türk düşünce, fikir,...
Devletlerin Ortadoğu Politikalarında Unutulan Türkmen Varlığı
Milletlerin tarih sahnesindeki öncelikli rolleri varlıklarını idame ettirmeleri, gelişmeleri ve büyümeleri için politikalar üretip milli hedefleri doğrultusunda bu politikaları hayata geçirmektir. Bununla birlikte bir devlet, kendi sınırları...
GENÇLİK POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DERLEME
21. Yüzyılla birlikte dünya genelinde gençler, toplumsal hareketliliğin baş aktörü, toplumsal meselelere yön veren bir mekanizma ve kendilerini ilgilendiren alanlarda karar alma ve uygulama sürecinde de önemli roller üstlenen toplumun önemli...
TÜRKİYE REALİTESİTE TÜRK BASINI EKSENLİ BAKIŞ
Modern devletlerin kurumsallaşmasındaki en önemli unsurlar arasında demokrasi kavramından söz etmek ne kadar olağansa demokrasinin varlığından söz edinilen yerde basın ve yayın özgürlüğünden bahsetmek o kadar olağan olmalıdır. Bu söylem,...