banner328
Nihat BAŞBUĞ Eğitimci - Sosyolog
Nihat BAŞBUĞ Eğitimci - Sosyolog
Eğitimci - Sosyolog
Yazarın Makaleleri
ÇOCUKLARIMIZIN DUYGUSAL SORUNLARINI ANLAYALIM (1)
Çocuklar sıfır iki yaş arasındayken dünyadaki her şeyin kendisine ait olduğu düşüncesi yaygındır. İki yaşından itibaren dil gelişimiyle paralel biçimde, kendisine ait olan ve olmayan şeylerin sınırlarını belirlemeye çalışırlar....
ÇOCUĞUN HER SIKINTISI ANNE BABAYI ETKİLER
Sizler biliyorsunuz ki, anne babalık deneyimi her gün farklı bir hoşluğun yaşandığı bir süreç. Aynı zamanda bu süreçte, bizler hem bireysel olarak hem de aile olarak bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Her aile farklı şiddetlerde farklı...
AİLE TUTUMLARININ ÇOCUKLAR İÇİN ETKİSİ
Mükemmeliyetçi anne baba tutumunda, ebeveynler çocuğun kapasitesini dikkate almadan yüksek bir beklenti içine girer. Çocuklarının sürekli kusursuz olmasını isterler. Çocuklarıyla onların yapabildikleri yerine yapamadıkları hakkında konuşurlar....
BASKICI TUTUMLA YETİŞEN ÇOCUKLAR
Herhangi bir olguya, varlığa karşı gösterdiğimiz tepkiye tutum denir. Tutumun duygu, düşünce ve davranış boyutu vardır. Pek çok varlığa, olguya karşı tutum sergileyebiliriz. Tutumlarımız genellikle "olumlu" veya "olumsuz" olur.  Çocuk...
BASKICI TUTUMLA YETİŞEN ÇOCUKLAR
Herhangi bir olguya, varlığa karşı gösterdiğimiz tepkiye tutum denir. Tutumun duygu, düşünce ve davranış boyutu vardır. Pek çok varlığa, olguya karşı tutum sergileyebiliriz. Tutumlarımız genellikle "olumlu" veya "olumsuz" olur.  Çocuk...
AİLE SİSTEMİNDE ÇOCUĞUN YERİ
Aile, birbirinden bağımsız yapıdaki aile üyelerinin, yani anne, baba, çocuk, dede, nine vb. oluşturduğu ve bu üyelerin birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir yapıdır. Aile geniş aileden çekirdek aileye doğru evrim geçirmektedir....
AİLE VE ÇOCUK
Aile, birbirinden bağımsız yapıdaki aile üyelerinin, yani anne, baba, çocuk, dede, nine vb. oluşturduğu ve bu üyelerin birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir yapıdır. Aile geniş aileden çekirdek aileye doğru evrim geçirmektedir....
OKUL VE AİLE İŞBİRLİĞİ
Çocuğumuzun Okuluyla Olumlu İlişkilerin Kurulması: Aileden sonra çocuğun yaşamında en çok etkiye sahip olan şey okul ve öğretmenleridir. Okulla kurdukları olumlu ilişkiler çocuğun mutlu ve başarılı olmalarında önemli yere sahiptir. Okulla...
ÇOCUKLARDA SOSYAL UYUM SÜRECİ
Sosyal gelişim, insanın içinde bulunduğu çevre ile uyumlu yaşaması için gerekli birtakım özellikleri kazanma sürecidir.  Sosyal gelişimin sağlıklı olması çocuğumuzun benlik gelişiminin sağlıklı olması, çevresi ve arkadaşlarıyla...
  Geleceksen,  tüm insanlığa hoş gel 2021 !
                                   Önceden bilme gibi bir durumuz olsaydı ve imkanımız...