Nihat BAŞBUĞ Eğitimci - Sosyolog
Nihat BAŞBUĞ Eğitimci - Sosyolog
Eğitimci - Sosyolog
Yazarın Makaleleri
  Güne Güzel Başlayalım
                                           Birçok...
ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM
Fiziksel büyüme ile birlikte cinsel gelişimler de hızlanır. Çocuklarda fark edilen ilk cinsel ilgiler çocuğun tüm çevresini kapsayan merak sonucu oluşur.  Genel olarak çevreye duyduğu merak ve cinsel merak birbirine karışır.  Bu...
Çocukta Bedensel Gelişim
Beden sağlığı, ruhsal sağlığı birbiriyle bağlantılıdır. Beden sağlığındaki olumsuz bir durum, ruh sağlığımızı da olumsuz etkiler. Çocuklar ruhsal açıdan sağlıklı değilse hastalanmaya meyillidir. Mutlu çocuklar besinlerini daha...
ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİMİ
Çocuğun gelişimi bir bütündür. Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlardan oluşur. Beyin bedenin diğer organlarını yöneten; düşünce, duygu ve davranışlarımızı seçmemizi sağlayan organımızdır. Öğrendiğimiz tüm bilgiler beyne...
Çocuğumuzun Duygularına Uygun Tepki Vermeliyiz
Herkes korkusunun, endişesinin anlaşılmasını, kabul edilmesini ister. Bir başka deyişle yargılanmadan, suçlanmadan dinlenilmek ister. Uygun olmayan davranışının nelere yol açacağını paylaşabiliriz. Örneğin kalemi almak için kardeşinin...
Çocukta Sosyal Ve Duygusal Gelişim
Çocuğun gelişimi bir bütündür; bedensel, sosyal ve duygusal alanlardan oluşur. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi derken, kendini tanımasını, çevresindeki tüm kişilerle güvenli ve olumlu ilişkiler kurmasını, toplumdaki ahlak, sosyal kuralları...
ÇOCUĞUMUZUN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINI NASIL DEĞİŞİREBİLİRİZ (2)
Çocuğun istenmeyen davranışı tekrarlamaması için o davranışın yanlış olduğunu bilmesi gereklidir.  Böylece çocuk, yanlış davranışının nelere yol açacağını fark eder. Çocuğun Davranışının Sonucunu Kendinin Yaşaması: Çocuklar...
ÇOCUĞUMUZUN OLUMSUZ DAVRANIŞLARINI NASIL DEĞİŞİREBİLİRİZ (1)
Yaşadığınız kötü bir günün sonunda sabrınız tükenebilir, dayağa veya cezaya başvurabilirsiniz. Ancak cezanın da işe yaramadığını hatta çocuğa zararlı olabileceğini bilmeliyiz. Peki nasıl davranacağız ne yapacağız? Olumsuz davranışlarını...
Çocuktaki Olumsuz Davranışların Nedenleri
Çocuklar temel sosyal/duygusal becerilere sahip değillerse, etraflarındaki yetişkinleri endişelendirebilecek bazı davranışlarda bulunabilirler. Çocuklara ne yapmaları gerektiğini öğretmek, ne yapmamalarını gerektiğini söylemekten daha önemlidir....
AİLENİN OLMAZSA OLMAZLARI (2)
Ailede Zor Anlarda Yardımlaşma Vardır: Aile bireyleri arasında yardımlaşma duygusunun sağlanması, onların zor anlarında birbirlerine destek olmaları onlara güç verir. Dayanışma duygusunun hazzını yaşayan çocuklar toplumsal ilişkilerinde...