Güzelkışla İlkokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış