Öne Çıkanlar karapınar Alman Turistler Acı Göle Hayran Kaldılar Sokak Sağlıklaştırması Projesi Başladı Karapınarda Kan Bağış Kampanyasına Yoğun İlgi

Bu haber kez okundu.

 Karapınar’da Termik Santral Semineri Düzenlendi.

Sivil Toplum Örgütlerinden olan TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) yetkilileri Türkiye’nin Afşin Elbistan’dan sonraki en büyük linyit kömürü sahası olarak ifade edilen Konya’nın Karapınar İlçesindeki linyit rezervinin çıkarılması ve termik santral yapılması halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA Vakfı önderliğinde bölgemizi ilgilendiren bu projelerle ilgili hazırlanan raporun çıktılarını paylaşmak amacıyla Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ait sosyal faaliyetler toplantı salonunda 08 Ocak 2014 günü saat 14.00’de çiftçilere yönelik seminer düzenledi.

Seminere TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz ATAÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.Dr. İsmail DUMAN, Adıyaman Üniversitesi Teknik Programlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erhan AKÇA, TEMA Kurumsal İletişim ve Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Özgül ERDEMLİ MUTLU, TEMA Vakfı Çevre Politikaları Koordinatörleri Esra YAZICI GÖKMEN, Gökşen ŞAHİN, TEMA Vakfı Konya İl Temsilcisi Osman ERMİŞLER, TEMA Vakfı Karaman İl Temsilcisi Muttalip YILDIRIM, Yardımcısı Halil BAŞKALKAN, Üyeleri Tuna AKINCI, Recep DİVLELİ, Karapınar TEMA Vakfı İlçe Gönüllü Sorumlusu Musa CEYHAN, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yrd. Metin Zengin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ziraat Odası Başkan Yrd. Ercan İVRİZ, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yrd. Mustafa ZENGİN, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet KOCATÜRK, Karapınar’da tarım ve hayvancılıkla iştigal eden bazı vatandaşlar ile Karapınar’da görev yapan basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz ATAÇ, katılımcılara teşekkür ettikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.Dr. İsmail DUMAN ve Adıyaman Üniversitesi Teknik Programlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erhan AKÇA, sizlere Karapınar Termik santralle ilgili raporun sunumunu yapacaklardır. TEMA Vakfı 2006–2008 yılları arasında “ Karapınar’dan Dünyaya Çölleşme Çağrısı” (1-Desire) projesini Japon Mitsui Çevre Fonu’nun desteğiyle gerçekleştirmiştir. Bu projenin çıktıları ışığında TEMA Vakfı tarafından hazırlanan ve Mitsui Çevre Fonu’nun desteğiyle yürütülen CROP-MAL projesi (Marjinal Kurak Alanların Korunmasına Yönelik Rasyonel Fırsatların Yaratılması) ile ilgili 2009–2012 yılları arasında Karapınar, Ereğli, Karaman’a bağlı yerlerde 4.100 Km2 lik bir alanda çalışmalar ve incelemeler yapılmıştır. Bu proje kapsamında bölgede 2006–2008 yılları arasında çevresel koşullara, yüzey toprağına, bitki örtüsüne, su kalitesine ve bölgeye ait ürünlerin üretim tekniklerine ilişkin veriler ışığında bölge için sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya konmuştur.

TEMA Vakfı’nın bu çalışmalar esnasında bölgedeki linyit rezervlerine dair MTA raporu yayınlanmıştır. Türkiye’nin Afşin Elbistan’dan sonraki en büyük linyit kömürü sahası olarak ifade edilen Konya’nın Karapınar İlçesindeki linyit rezervinin çıkarılması ve termik santral yapılması halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA Vakfı önderliğinde bilimsel bir raporda bir araya getirilmiş bulunmaktadır. TEMA Vakfı olarak bölgemizi ilgilendiren bu projelerle ilgili hazırladığımız raporun çıktılarını paylaşmak amacıyla Karapınar’a gelmiş bulunmaktayız. Göstermiş olduğunuz ilgiye bir kez daha teşekkür eder, Şimdi Karapınar topraklarında inceleme ve araştırma yapan üniversite hocalarımız raporlarını sizlerle paylaşacaklar, sözü onlara veriyorum”dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Bölümü Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman bu konuda şunları söyledi “ Karapınarlılar yıllarca erozyonla mücadele ederek başarıya ulaştı. Karapınar’a yapılacak olası bir termik santral inşası sırasında çıkarılacak kömürün yeraltı su seviyesinin altında olduğunu, bu duruma işletmenin hayata geçmesi halinde Karaman, Ereğli, Karapınar Bölgesi’ne ait tüm yer altı suyunun çekilmesi ve bölgede tarımda istihdam edilen en az 60.000 kişinin tarımsal ve içme suyu ihtiyacının risk altına girmesi demektir. Eğer proje hayata geçerse 30 yılsonunda termik santralden çıkan küller 10 mt yükseklikte yığılsa bile 5220 futbol sahası kadar yer kaplayacaktır. Konya-Karapınar Havzası Termik Santral Etkileri Uzman Raporu’nun sonuçları, TEMA Vakfı tarafından 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenen yuvarlak masa toplantısı ile paylaşıldı. Dokuz bilim insanının katkısıyla altı aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan raporun çıktılarının aktarıldığı toplantıda bölgede inşa edilecek termik santralin tarım arazileri, yeraltı suları, ekosistem, insan sağlığı ve bölge ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri anlatarak Karapınar bölgesindeki ekosistemin kırılganlığı sebebiyle bu bölgeye yapılacak kömür madeni ve termik santral projesinden vazgeçilmelidir. Karapınar özelinde çıkartılacak ve termik santralde yakılacak kömürün cıva, arsenik ve diğer ağır metal oranları açıklanmamıştır. Bu veriler bilinmeden çalışmaya başlayan bir termik santralin bölgede yaşayanlarda ciddi halk sağlığı sorunlarına sebep olacağı tahmin edilmektedir diyen Prof. Dr. İsmail Duman, Karapınar’a yapılması planlanan bir termik santral, Türkiye’nin buğday ambarını ateşe atmak demektir”dedi

Adıyaman Üniversitesi, Teknik Programlar Bölümü Öğretim Üyesi Erhan Akça ise şunları söyledi “ Karapınar’ın dünya’da bilimsel araştırmalarla adının gün geçtikçe daha çok anılması bizler için gurur kaynağı, ama unutmayalım Karapınar bu gün çok ilginç ve güzel coğrafyasıyla, doğasıyla bilimin ilgisini çekmekte, yarın bozulmuş doğasıyla ilgi çekmemesi ise hepimizin bilime uygun davranış sergilememesi sonucunda ortaya çıkmış olacaktır. Karapınar 1960’lardan günümüze birçok bilimsel araştırmanın yürütüldüğü, uygulandığı ve denendiği açık bir laboratuar olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Erozyon tehlikesinden bilimsel tekniklerle kurtulduk, Ülkemizde önemli bir tarım merkezi olması nedeniyle yeni bilimsel teknikleri siz hemşerilerimizin başarıyla uygulamasına borçluyuz. Bu başarı ve uygulamalar son yıllarda sadece ulusal kuruluşlarımızın değil, uluslar arası kuruluş ve araştırma merkezlerinin de dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu gün aralarında Amerika, İtalya, Japonya’nın yer aldığı ülkelerin bilim adamları bölgemizde ekonomi, çevre ve sosyal yapıya ait çalışmalar yürütüyorlar bu çalışma sonuçları kimi ufak tefek hatalarımızı düzeltmeye ve daha iyi bir Karapınar’a doğru yolculuğumuza destek vermektedir. Karapınar, çölleşme konusundaki hassasiyeti sebebiyle, erozyonla mücadele ve doğal varlıkların korunmasını temel amaç olarak belirlemiş TEMA Vakfı için her zaman özel bir öneme sahip olmuştur. Dünyada ekolojik açıdan en önemli 200 alandan biri olarak gösterilen ve Türkiye’deki tahıl üretimi için büyük öneme sahip olan Konya Kapalı Havzası, “Türkiye’nin Buğday Ambarı” olarak biliniyor. Konya Kapalı Havzası’nda iki adet Milli Park ve bir dizi sit alanının yanı sıra Tabiat Anıtı olarak ilan edilen Meke Gölü’de bulunuyor. Bölgenin kalkınması için termik santral yerine, bölgedeki tarım uygulamalarının sürdürülebilirliği konusunda projeler ve yatırım planları geliştirilmelidir. Bu çerçevede sulu tarım teşvikleri gözden geçirilmeli, bölgenin ekosistemi ile uyumlu tarım uygulamaları için çiftçiler teşvik edilmelidir.

Bölgedeki mera bitkileri kuraklığa dayanıklı türlerdir ve gelecekte iklim değişikliği sonrasında oluşabilecek kuraklıkta hayvan besiciliği için genetik kaynak olarak kullanılabilecek özellikler taşımaktadırlar. Kuraklığa dayanıklı bitkilerin gen havuzu olan bu bölge geliştirilmeli ve korunmalıdır. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile beraber kuraklaşmanın artacağı ve sulu tarım alanlarının da risk altına gireceği bilim adamları tarafından öngörülmektedir. Bu durumda, tarımın ve hayvancılığın devamlılığı ile gıda güvenliğini sağlayacak tek şey, kuraklığa dayanıklı bu bitkilerin oluşturduğu gen havuzunun korunmasıdır.”dedi

Daha sonra katılımcıların soruları ve istekleri TEMA Vakfı yetkilileri ile Bilim Adamlarınca cevaplandırılarak toplantı sona erdi.

Toplantıya katılan vatandaşlar, verilen bilgilerin kendileri için doğanın, çevrenin korunması açısından son derece yararlı olduğunu ve aldıkları bilgilerin memnuniyet verici olmasından ayrı konu üzerinde aydınlandıklarını ifade ettiler. Bu tür toplantıların devamını beklediklerini söylediler.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç bu tür toplantı ve seminerlerin 09 Ocak 2014 günü Karaman Akçaşehir’de, 10 Ocak 2014 Günü ise Karaman İlinde de yapılacağını belirterek Karapınar’dan ayrıldılar.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol